Varannan anställd motionerar för lite

Av på 31 oktober, 2018

Nästan varannan anställd, 45 procent, tycker att de får för lite motion. Samtidigt är kvinnor betydligt mer aktiva än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.

– Att röra på sig regelbundet är livsviktigt för både kroppen och hjärnan. Den som är fysiskt aktiv orkar med sitt arbete bättre, och vi vet dessutom att risken för långvarig sjukskrivning är nära kopplad till hur mycket vi rör oss, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

På uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har Avonova ställt frågor till medarbetare om hur de motionerar. Nästan hälften, 45 procent, av de anställda svarar att de själva bedömer sina motionsvanor som otillfredsställande. Ungefär var tionde, 11 procent, svarar att de aldrig ägnar sig åt vardagsmotion som promenader eller cykelturer.

– Vi behöver få in mer rörelse under arbetsdagen, eftersom vi tillbringar så stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför måste arbetslivet organiseras så att medarbetare rör sig mer även på arbetsplatsen, säger Sofia Åström Paulsson.

Undersökningen visar på stora skillnader mellan könen. Dubbelt så många män som kvinnor svarar att de aldrig vardagsmotionerar, 12 procent jämfört med 6 procent bland kvinnorna. Omvänt uppger 23 procent av kvinnorna att de ägnar sig åt vardagsmotion som promenader eller cykelturer fler än fem gånger i veckan, jämfört med 15 procent av männen. 

Arbetsgivare kan underlätta för medarbetarna att röra på sig mer, exempelvis genom skattefria förmåner som friskvårdsbidrag eller genom att ordna gemensam motion.

– Motion på jobbet får inte bli ännu ett prestationskrav. Därför är det viktigt att aktiviteterna är frivilliga och inkluderande. En promenadgrupp ger betydligt mer än om några få kollegor som redan är motiverade tränar ihop inför ett triathlonlopp, säger Sofia Åström Paulsson.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in