Varannan får otillräcklig hjälp av sin pollenmedicin.

Av på 13 maj, 2013

Med rätt val av medicin vid pollenallergi kan fler få lindring för sina besvär under pollensäsongen. Enligt en färsk undersökning gjord av Apotek Hjärtat anser bara hälften av de tillfrågade att de får tillfredsställande effekt av sin pollenbehandling. Det innebär att över en miljon svenskar lider mer än nödvändigt nu. Vanligaste besväret är rinnande ögon och den vanligast behandlingen är tabletter.

Efter helgens värme har säsongen för björkpollen dragit igång. Var fjärde person i Sverige lider av pollenallergi. Apotek Hjärtat frågade 1450 personer med pollenallergi om deras behandling och vilka besvär de upplever under pollensäsongen.

Undersökningen visar att varannan person inte får så bra hjälp av sin allergibehandling som de borde. När personerna ombads att värdera hur bra deras behandling fungerade på en skala från 1 till 5 svarade endast 50 procent att de får bra eller mycket bra lindring med sin behandling (4-5), medan 50 procent får otillräcklig lindring (1-3). Yngre personer upplever ofta att behandlingen fungerar sämre än äldre (53 procent i åldern 46-64 svarar 4-5 medan i åldern 18-25 svarade endast 39 procent motsvarande) och de yngre uppger också att de lider av fler besvär än äldre.

– De mediciner som finns mot allergibesvär idag är så pass bra att fler borde kunna hitta en behandling som verkligen hjälper dem. Flera av medicinerna har olika verkningssätt så det är värt att pröva sig fram. Bara varannan person hade tillfrågat personalen på apotek, men med rådgivning kan fler få hjälp att hitta rätt behandling för sina besvär, säger Annika Svedberg chefsapotekare på Apotek Hjärtat

Kliande ögon vanligast

Personerna ombads också svara på vilka besvär de upplevde i samband med sin allergi. Det vanligaste besväret var kliande ögon. 8 av 10 har besvär med kliande ögon, 7 av 10 upplever trötthet och snuva. Vanligaste behandlingen för att lindra allergi är tabletter. 90 procent väljer tabletter, 65 procent använder nässpray och 53 procent använder ögondroppar. Var femte person har sådana besvär under pollensäsongen att de måste använda astmamedicin. Att kombinera tabletter med annan behandling är däremot vanligt, 8 av 10 tar tabletter tillsammans med ett lokalverkande preparat som nässpray eller ögondroppar.

– Kliande ögon anges som det vanligaste besväret men inte lika många använder ögondroppar. Undersökningen visar att många inte får tillräcklig hjälp av sin behandling och att kombinera tabletter med ögondroppar skulle förmodligen ge en mer komplett lindring av besvären, säger Annika Svedberg.

Få hjälp att välja rätt behandling

De som misstänker att deras besvär orsakas av pollenallergi kan prova receptfria läkemedel mot allergi som nässprayer, ögondroppar eller allergitabletter. Vilken medicin som passar beror på hur kraftiga besvären är och i vilken omfattning näsa och ögon är inblandade. Det finns även olika varianter av läkemedlen för tillfälliga och långvariga besvär.

allergibesvär-pollen

Undersökningen genomfördes bland Apotek Hjärtats kundklubbsmedlemmar mellan 2-6 maj 2013. Apotek Hjärtats kundklubb har över 950 000 medlemmar. Av 1728 tillfrågade som hade köpt allergimedicin under mars-april 2013 svarade 1450 personer på frågor om sin pollenallergi.

Under pollensäsongen hittar du dagliga pollenprognoser på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida; www.nrm.se

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in