Varannan förälder osäker på hur man räddar ett barns liv

Av på 22 november, 2018

Varje år söker omkring 170 000 barn vård på grund av en skadehändelse, att vuxna i ett barns närhet vet hur de ska agera vid en akut situation kan vara livsavgörande. Ändå är närmare hälften av alla småbarnsföräldrar osäkra på hur man utför första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Även bland förskolelärarna är kunskapen låg.

Mer än var tionde (11 procent) småbarnsförälder har varit med om ett tillfälle då de önskade att de hade mer kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) på barn, samtidigt som två av tre (66 procent) ibland eller ofta är oroliga för att något ska fastna i halsen på deras barn. Ändå uppger bara knappt sex av tio (57 procent) att de gått en utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Att vuxna har rätt kunskaper i hur man ska agera kan vara livsavgörande, alla föräldrar borde därför få möjlighet att gå en kurs i första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn. Många har någon gång gått en utbildning på sin arbetsplats, men att rädda ett barn skiljer sig från att rädda en vuxen, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Även på förskolan, där barnen spenderar en stor del av sin vakna tid, saknas kunskaper i hur man agerar i en akut situation enligt en undersökning som Trygg-Hansa genomförde förra året. Trots att en av fyra förskolelärare har varit med om ett sjukdoms- eller olycksfall bland ett eller flera barn inom förskolan där kunskaper inom första hjälpen eller hjärt-lungräddning har behövts, har var femte förskolelärare aldrig blivit erbjuden utbildning för att kunna hantera en sådan situation.

Kunskap i att kunna rädda ett barns liv en färskvara
Av de småbarnsföräldrar som gått en utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn uppger drygt sex av tio (64 procent) att det var för mer än två år sedan. Närmare nio av tio (86 procent) av dem uppger att de är tveksamma till om de vet hur man utför första hjälpen och hjärt-lungräddning på ett barn, medan snittet bland alla som gått en kurs är drygt fyra av tio (41 procent).

Det är viktigt att återkommande repetera för att hålla kunskapen färsk, helst en gång om året. Vi ser att föräldrar som gått upprepade kurser känner sig mycket tryggare om något väl händer eftersom kunskapen då satt sig i muskelminnet. Jag tycker även att föräldrar bör uppmana släkten, förskole- eller skolpersonal och andra vuxna i barnets närhet att öva, säger Alexandra Gahnström.

Av de förskolelärare som blivit erbjudna utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn uppger sex av tio att det var mer än ett år sedan de senast utbildades. Närmare var tionde förskolelärare uppger att de inte vet vad de ska göra om ett barn sätter i halsen och har ett totalt luftvägsstopp.

Tips för att undvika att små barn sätter i halsen:

 

  • Ha uppsikt över barnet när det äter.
  • Barnet ska sitta stilla när det äter, ta för vana att sitta tillsammans vid köksbordet när barnet äter.
  • Kom ihåg att barn måste få vara barn och få smaka sig fram. Du som förälder vet bäst vad just ditt barn klarar av att äta.
  • Lämna inte små saker framme, så som syskonens legobitar och skålar med exempelvis nötter.
  • Tänk dig för om små barn äter i bilen då det kan vara svårt att höra om de sätter något i halsen.

 

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in