Varannan kvinna stressad av att vara tillbaka på kontoret

By on 13 december, 2021
Arkivbild

46 procent av fackförbundet Naturvetarnas medlemmar känner stress över att återgå till arbetsplatsen, mest stressade är kvinnor med hemmavarande barn. 32 procent av kvinnorna upplever att de privat tar det största ansvaret för hushållssysslor.

Motsvarande siffra för män är åtta procent.

Varannan kvinna känner sig stressad över att återgå till arbete på kontoret, jämfört med var tredje man, enligt Naturvetarnas nyligen gjorda undersökning om hur medlemmarna ser på framtidens arbetsliv. Kvinnorna uppger som orsak till stressen att de nu kommer få svårare att få ihop de privata åtagandena med restid samt en schemalagd arbetstid på kontoret.  

– Det nya, flexibla arbetslivet är här för att stanna. Men det ställer också nya krav på arbetsgivare att skapa förutsättningar för medarbetare som vill arbeta hemma i en större utsträckning. Våra resultat visar att frågan är komplex, och många faktorer spelar in i individens situation, säger Naturvetarnas förbundsdirektör Per Klingbjer. 

Arbetsgivare bör vara lyhörda 

Orsaken till att fler kvinnor än män känner stress är sannolikt att de i högre utsträckning även ansvarar för hushållsarbetet och barnen. 32 procent av kvinnorna upplever en ojämn fördelning av hushållssysslor i hemmet där de själva tar det största ansvaret, bland män är denna siffra enbart åtta procent. Många uppger att möjligheterna med hemarbete har gjort att de sluppit restid till arbetet, tid som i stället kan läggas på att få ihop vardagen på sitt eget, mer flexibla sätt.  

– Det kan finnas anledning att vara mer lyhörd som arbetsgivare i sina samtal med medarbetare inför tillbakagången till arbetet. Definitionen av vad som är flexibelt kan se olika ut på olika arbetsplatser och för olika individer, och här finns ett jobb att göra för att hitta det som passar såväl verksamheten som medarbetare, säger Per Klingbjer.  

Mår bättre av hemmajobb 

Innan pandemin arbetade enbart fyra procent av Naturvetarnas medlemmar hemifrån. Idag varvar var sjätte mellan att jobba hemifrån och från sin arbetsplats, det vill säga att fyra gånger fler sitter delvis hemma. 

Två av tre medlemmar ser fördelar med att jobba hemifrån och vill fortsätta göra det. Nästan varannan upplever att de jobbar mer effektivt hemifrån och många upplever ett bättre psykosocialt mående, bland annat genom ökad möjlighet att kombinera jobbet med privatlivet.  

Stress högre hos offentligt anställda  

Enkäten visar att graden av stress varierar utifrån bransch, roll och bostadsort. Stressen är högre bland anställda i offentlig sektor jämfört med privat sektor, det gäller både kvinnor och män. Handläggare och projektledare upplever stress i högre utsträckning än övriga yrken medan personer som har en chefsbefattning är minst stressade.  

De högsta stressnivåerna återfinns i Skåne, följt av Västra Götaland. I Stockholm är många beroende av kollektivtrafik för att ta sig till och från jobbet, med trängsel som ökar risken att exponeras för smitta. Trots detta uppger endast två av tio Stockholmsbor att detta är en källa till stress, vilket är något lägre än för övriga landet.

Sverige
Örebronyheter

Källa Naturvetarna
Om undersökningen 
Datainsamlingen genomfördes under perioden 15–23 november 2021 via enkätutskick. Enkäten skickades ut till ett representativt urval av Naturvetarnas medlemmar. Totalt svarade 4 543 medlemmar på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 43 procent. 

You must be logged in to post a comment Login