Varannan svensk ger bilpolitiken tummen ner

Av på 22 februari, 2021

Varannan svensk tycker att bilpolitiken hanteras dåligt. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Undersökningen visar också att varannan bilägare oroar sig för nya reformer och att det är höjda skatter som oroar mest.

I en Sifo-undersökning från Kvdbil har 1 033 svenskar svarat på frågor om bilpolitik. Resultatet visar på ett utbrett missnöje. Endast 15 procent har förtroende för hur politikerna hanterar bilpolitiken. 55 procent svarar att de har ganska litet eller mycket litet förtroende. Resten vet inte.

– Kritiken är svidande och jag tror en viktig orsak är bristen på kontinuitet och förutsägbarhet. Ett bra exempel är bonus malus-systemet. Den 1 april höjs fordonsskatten på nya bilar för tredje gången sedan införandet 2018. Det är åtminstone en gång för mycket, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Lägst förtroende för bilpolitiken har inte överraskande de som äger eller på annat sätt har tillgång till bil, såsom genom privatleasing eller firmabil som används privat. I den gruppen svarar 59 procent att de har ganska litet eller mycket litet förtroende. Men förtroendet är anmärkningsvärt lågt även bland dem som helt saknar bil. Fyra av tio icke-bilister (40 %) svarar att deras förtroende är ganska litet eller mycket litet.

– Det finns nog de som har behov av bil men som avstår att skaffa på grund av hur politiken hanteras. De kanske tycker att ett komplext och föränderligt regelverk gör bilvalet svårt, att bensinen blivit för dyr eller att det inte finns någonstans att parkera eller ladda, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil, som förklaring till siffrorna.

Varannan bilägare oroar sig för nya reformer
I undersökningen framkommer också att 49 procent av bilägarna (inkl. leasing, bil genom jobbet etc.) oroar sig för nya politiska reformer. Mest plågar tanken på högre skatter på drivmedel (80 %) och höjd fordonsskatt (77 %). Färre oroar sig för att politikerna ska hålla igen på infrastruktursatsningar (33 %).

– Att det är de ekonomiska effekterna som oroar mest kommer inte som en överraskning. Väldigt många svenskar saknar alternativ till bilen, men samtidigt måste ju ekonomin gå ihop, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Vilket förtroende har du för den förda politiken kring bilägandet i Sverige?

  Bilägare (inkl. leasing, bil genom jobbet etc.) Ej tillgång till bil Totalt
Mycket stort förtroende 1 % 1 % 1 %
Ganska stort förtroende 14 % 16 % 14 %
Ganska litet förtroende 35 % 24 % 33 %
Mycket litet förtroende 25 % 16 % 22 %
Vet ej 26 % 44 % 30 %
Mycket + ganska stort förtroende 15 % 17 % 15 %
Ganska + Mycket litet förtroende 59 % 40 % 55 %
Bas 791 198 1 033

Oroar du dig för nya politiska reformer som påverkar ditt bilägande?

  Bilägare (inkl. leasing, bil genom jobbet etc.)
Ja 49 %
Nej 40 %
Vet ej 11 %
Bas 791

Vilka politiska reformer oroar du dig mest för?

  Bilägare (inkl. leasing, bil genom jobbet etc.)
Höjd skatt på drivmedel 80 %
Höjd fordonsskatt 77 %
Fler och höjda trängselskatter 36 %
Miljözoner och andra förbud mot biltrafik 42 %
Minskade infrastruktursatsningar 31 %
Annat 3 %
Vet ej 0 %
Bas 384

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–6 september 2020. Totalt intervjuades 1033 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kvdbil

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in