Varannan svensk har svårt att förstå sin kommande pension

By on 17 mars, 2023
Röda kuvertet som innehåller årsbeskedet för tjänstepensionen ITP.
Bild: Collectum

Nu får 2,2 miljoner privatanställda tjänstemän det röda kuvertet med årsbesked och prognos om sin tjänstepension, samtidigt anser 51 procent av svenskarna att det är krångligt att förstå hur de kan påverka sin pension.

Det enligt en ny Sifoundersökning från valcentralen Collectum.

– Jag förstår att många upplever att pensionsfrågor är svåra.Ett viktigt första steg för att få bättre koll är att öppna det röda kuvertet. Där ser du hur mycket tjänstepension som kommer betalas ut varje månad från den dag du går i pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum.

Enligt en ny Sifoundersökning som Collectum tagit fram har 46 procent av svenskarna dålig uppfattning om sin framtida pension. Ännu fler, 51 procent, uppger att de tycker att det är krångligt att förstå hur de själva kan påverka pensionen. I båda fallen är osäkerheten större bland kvinnor än män.

Den allmänna pensionen från staten motsvarar knappt hälften av den tidigare lönen i pension. Privatanställda tjänstemän med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP2 kan få i genomsnitt 7 400 kronor per månad, utöver den allmänna pensionen som betalas ut från staten.

– Alla kan göra val för att påverka sin framtida pension. Att välja en arbetsgivare med kollektivavtalad tjänstepension kan betyda upp till två tredjedelar av lönen när det är dags för pension, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

I dag saknar uppemot 400 000 tjänstemän kollektivavtalad tjänstepension, enligt en tidigare kartläggning av Collectum. Med dagens medellön i Sverige på 37 000 kronor måste den som saknar tjänstepension spara cirka 2 000 kronor i månaden för att väga upp utebliven tjänstepension, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

Anställda inom offentlig och privat sektor har olika tjänstepensionsavtal som har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. Förutom ålderspension innehåller den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP även sjukpension, som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan, efterlevandeskydd, arbetsskadeförsäkring och omställningsskydd vid uppsägning.

….

Fakta: Tre tips för att påverka din pension

Mer än hälften av svenskarna har dålig koll på hur de kan påverka sin framtida pension, visar en Sifoundersökning som valcentralen Collectum beställt. Här är tre tips som ökar chansen att kunna se fram emot en schysst pension:

1. Säkra tjänstepensionen 
Välj att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4–10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Begränsa avgifterna
Vänd dig till valcentralerna för råd om hur du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Några tiondels procent i avgift kan betyda hundratusentals kronor i skillnad.

3. Jobba så mycket du kan
Alla har inte möjlighet att jobba heltid eller långt upp i åldern, men hur mycket och länge du har jobbat i livet har stor betydelse för nivån på din pension.

….

Faktaruta: Tjänstepensionen ITP

Tjänstepensionen ITP är resultatet av många års samarbete mellan fack och arbetsgivare. I dag omfattar tjänstepensionen ITP totalt 2,7 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag som har kollektivavtal. Under 2022 betalade
arbetsgivarna in 60 miljarder kronor till tjänstepensionen ITP vilket motsvarar 164 miljoner kronor om dagen.

….

Faktaruta: Tre tips till dig som får ett årsbesked från Collectum

Årsbeskedet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. Om du får ett årsbesked kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud av pensionsförsäkringar med låga avgifter.

1. Öppna ditt årsbesked – här finns en prognos och tips för din tjänstepension.
2. Se över efterlevandeskyddet, vad behöver du?
3. Logga in på minPension.se för att få den samlade bilden av din framtida ekonomi som pensionär.

….

Om undersökningen
På uppdrag av Collectum genomförde Sifo 1 011 online-intervjuer i februari 2023 med personer mellan 18–65 år.

Hur pass god eller dålig uppfattning har du om hur stor din framtida pension kan komma att bli?
  Totalt Kvinnor Män
Mycket god 6 5 8
Ganska god 42 38 46
Ganska dålig 30 35 26
Mycket dålig 16 18 14
Tveksam, vet ej 5 5 6

.

Tycker du att det är enkelt eller krångligt att förstå hur du själv kan påverka din pension?
  Totalt Kvinnor Män
Mycket enkelt 5 3 8
Ganska enkelt 37 31 43
Ganska krångligt 39 45 33
Mycket krångligt 13 15 10
Tveksam, vet ej 6 6 6

Resultaten i tabellerna är avrundade till hela procent. Varje kolumn kan därför summera till mer än 100.

Statistik län för län

Län Antal anställda* Antal företag** Tjänstepension per månad (ITP 2) ***
Blekinge 23 000 1 567 5 600 kronor
Dalarna 44 000 2 625 4 500 kronor
Gotland 11 000 705 4 000 kronor
Gävleborg 45 000 2 763 4 600 kronor
Halland 65 000 4 928 7 200 kronor
Jämtland 23 000 1 410 4 200 kronor
Jönköpings län 61 000 3 842 4 600 kronor
Kalmar län 34 000 2 400 4 600 kronor
Kronoberg 35 000 2 267 6 000 kronor
Norrbotten 43 000 2 347 4 500 kronor
Skåne 269 000 9 040 8 200 kronor
Stockholms län 640 000 13 157 10 600 kronor
Södermanland 49 000 3 790 5 200 kronor
Uppsala län 83 000 5 089 7 000 kronor
Värmland 42 000 2 631 4 500 kronor
Västerbotten 47 000 2 710 4 500 kronor
Västernorrland 42 000 2 251 4 700 kronor
Västmanland 53 000 3 330 6 700 kronor
Västra Götaland 343 000 10 901 7 400 kronor
Örebro län 51 000 3 233 4 800 kronor
Östergötland 92 000 3 908 5 400 kronor


*Avser anställda som är tjänstemän och omfattas av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP och får ett rött kuvert med en tjänstepensionsprognos.
**Avser företag som erbjuder sina anställda tjänstemän den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.
***Tjänstepensionsprognos från ITP som betalas ut per månad i genomsnitt. Utöver tjänstepension så får man allmän pension från staten.

Då kommer det röda kuvertet i brevlådan, län för län: 

Årsbeskedet anländer Region
16–24 mars Stockholm
20–24 mars Kalmar, Östergötland, Gotland, Södermanland, Värmland och Örebro
22–28 mars Västra Götaland
23–30 mars Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Jämtland
17–31 mars Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg och Blekinge
16 mars Utlandsadresser samt skyddade adresser from

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Collectum

You must be logged in to post a comment Login