Varannan svensk slarvar med kosten regelbundet

By on 27 december, 2019

God kosthållning är en viktig faktor för ett liv i balans. Hälsokedjan Lifes rapport Hälsobarometern 2019 visar att en majoritet av svenskarna slarvar med kosten regelbundet. Var femte så ofta som flera gånger i veckan. Anledningen? Brist på inspiration och en stressig vardag.

Stress, bristande inspiration och sociala aktiviteter. Anledningen bakom ohälsosamma matvanor kan se olika ut. I ett samhälle med allt högre tempo och större utbud av snabbmat ökar risken för en bristfällig kost allt mer. Lifes undersökning Hälsobarometern 2019 visar att svenskarna slarvar med att hålla en god kosthållning. Över hälften slarvar nämligen med maten minst en gång i veckan. Var femte uppger att det händer flera gånger i veckan.

Endast en av tio slarvar aldrig med kosten. En bakomliggande orsak till att många svenskar tycks ha svårigheter med goda matvanor är stress. 22 procent upplever nämligen att stress är en av de främsta orsakerna till ojämn kosthållning.

– Att hitta en balanserad tillvaro är inte alltid lätt, något som kan ta uttryck i bristande matvanor. Det kan handla om allt från ett högre tempo och en stressig vardag till ett större utbud av sociala aktiviteter som sätter käppar i hjulet. Vad man oftast inte tänker på är hur slarvet påverkar såväl den fysiska som den mentala balansen. I Lifebutikerna finns det alltid möjlighet att prata med en erfaren hälsorådgivare om vad man kan lägga till eller ta bort i sin kost för en mer balanserad tillvaro, säger Jeanette Engdahl, hälsorådgivare på Life.

Bristande inspiration och stress
Undersökningen visar att anledningen bakom slarv med kosten ser olika ut beroende på ålder. Drygt var tredje över 65 år menar att avsaknad av inspiration är den främsta anledningen till slarv med kosten. Samtidigt uppger endast två på tio av de svarande mellan 18–30 år att bristande inspiration är orsaken. Här verkar istället stress i vardagen vara det som är den främsta anledningen till en obalanserad kost, något som enbart 2 procent av de över 65 år anser orsakar slarv.

Tips på kosttillskott för extra näring:
1.  Life Multivitamin
Life Multi Woman och Life Multi Man innehåller vitaminer och mineraler. Vitaminerna är av naturligt ursprung och merparten av mineralerna är organiskt bundna.

2. Life Omega-3 70% 
Life Omega-3 70% är kapslar med högkoncentrerad, stabil omega-3 med hög kvalitet och renhet. EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion.

Om undersökningen:
Hälsobarometern 2019 är baserad på̊ en undersökning genomförd av IPSOS Norm på̊ uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i mars 2019 i form av en webbenkät. Totalt har 2 704 personer i Sverige mellan 18 och 100 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95 procent.

Hur ofta slarvar du med din kost?

Totalt 18–30 år 31–40 år 41–50 år 51–65 år 65+ år
Dagligen 6 % 11 % 5 % 7 % 5 % 1 %
Flera gånger i veckan 22 % 26 % 33 % 25 % 18 % 11 %
En gång i veckan 26 % 32 % 28 % 31 % 24 % 16 %
En gång i månaden 14 % 13 % 14 % 14 % 15 % 13 %
Mer sällan än en gång i månaden 22 % 12 % 15 % 18 % 27 % 38 %
Aldrig 10 % 6 % 5 % 4 % 12 % 22 %

Vad är den främsta anledningen till att du slarvar med kosten?

Totalt 18–30 år 31–40 år 41–50 år 51–65 år 65+ år
Saknar inspiration till matlagning 24 % 17 % 19 % 24 % 28 % 34 %
Det är stressigt i vardagen 15 % 21 % 21 % 18 % 13 % 2 %
Jag slarvar inte med kosten 13 % 6 % 7 % 9 % 16 % 26 %
Sociala aktiviteter kommer i vägen 8 % 10 % 5 % 5 % 7 % 10 %
Det är stressigt på jobbet 7 % 7 % 11 % 9 % 9 % 1 %
Det är tidskrävande att äta hälsosamt 7 % 9 % 10 % 7 % 5 % 6 %
Det är dyrt att äta hälsosamt 5 % 7 % 6 % 6 % 4 % 4 %
Saknar kunskap om hälsosam kost 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 %
Jag tycker inte att kosten är viktig 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 %
Annat 11 % 11 % 12 % 13 % 10 % 10 %
Vet ej 5 % 6 % 4 % 5 % 6 % 6 %

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Life

You must be logged in to post a comment Login