Varannan svensk underskattar kvinnors risk att dö i hjärtsjukdom.

Av på 26 mars, 2013

Allt fler svenskar blir medvetna om att hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Nästan hälften, 46 procent, tror att hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken, enligt en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Fortfarande tror dock mer än hälften att någon annan dödsorsak är vanligast.

– Det är mycket positivt att allt fler blir medvetna om riskerna för kvinnor att drabbas av hjärtsjukdom, men många tror fortfarande att det mest är män som drabbas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

När både kvinnor och män har tillfrågats tror 46 procent att hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Motsvarande siffra förra året var 37 procent. När det gäller den vanligaste dödsorsaken bland män är medvetenheten större redan sedan tidigare, men även där svarar fler i år att de tror att hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken: 68 procent i år mot 63 procent 2012.

– Vi har jobbat hårt för att fler ska ta kvinnors symptom på allvar och äntligen ser vi en större medvetenhet. Nu hoppas vi att den ökade medvetenheten också märks i insamlingen av pengar till forskningen, säger Staffan Josephson.

Varje år dör närmare 20 000 kvinnor av hjärtsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män.

Under mars månad pågår Hjärt-Lungfondens kampanj Rädda kvinnohjärtat – Go Red. Målet med kampanjen är att samla in pengar till forskning om skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärtan. Hjärt-Lungfonden vill halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt inom tio år och rädda livet på över 2 000 kvinnor om året.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in