Varannan svensk upplever ofta stress på jobbet

Av på 18 maj, 2019

Över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen, enligt en ny Sifo-undersökning från rekryteringsföretaget Randstad. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

När Sifo på uppdrag av Randstad frågar drygt 1 100 svenskar om deras upplevelser kring stress i arbetslivet visar det sig att över hälften, 56 procent, upplever stress på jobbet varje vecka. En av fem (20 procent) känner stress varje dag. Det är framförallt yngre personer i åldrarna 18-34 år och kvinnor som känner sig stressade ofta.

– Jobbrelaterad stress är ett av våra största arbetsmiljöproblem som orsakar stort lidande och höga kostnader. Alla seriösa arbetsgivare borde ha en strategi på plats för att arbeta förebyggande med detta, säger Johan Lagercrantz, vd för Randstad Sverige.

Undersökningen visar också att fler än dubbelt så många kvinnor än män är sjukskrivna på grund av stress. Cirka 15 procent av kvinnorna, jämfört med 7 procent av männen, anger att de har varit det under de senaste tre åren. En region i Sverige som sticker ut när det gäller sjukskrivningar orsakade av stress är mellersta Norrland. I den här delen av Sverige har 21 procent varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren. Det är nästan dubbelt så många som rikssnittet på 11 procent.

Många företag missar att arbeta stressförebyggande
Enligt undersökningen anser 43 procent av svenskarna att deras arbetsgivare brister i att arbeta förebyggande för att motverka stress. 17 procent anger att de inte har en aning om deras arbetsgivare jobbar förebyggande eller ej i den här frågan.

– Morgondagens talanger värdesätter arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö. Arbetsgivare som inte tar detta på allvar riskerar att skada sitt arbetsgivarvarumärke och få betydligt svårare att rekrytera duktiga medarbetare, säger Lagercrantz.

Från undersökningen:

  • 20 procent av svenskarna upplever stress på jobbet varje dag
  • 56 procent av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka
  • 59 procent av kvinnorna och 53 procent av männen upplever stress på jobbet varje vecka
  • 15 procent av kvinnorna anger att de varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren
  • 7 procent av männen svarar att de varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren
  • 11 procent av svenskarna anger att de varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren
  • Störst andel som svarar att de varit sjukskrivna under de senaste tre åren på grund av stress återfinns i Mellersta Norrland – 21 procent.
  • Lägst andel som anger att de varit sjukskrivna under de senaste tre åren på grund av stress är de i Göteborg och Malmö – 7 procent vardera.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in