Varannan vet inte hur de ska agera när kollegan mår dåligt.

Av på 28 mars, 2013

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Samtidigt visar nya siffror från en Sifoundersökning att mer än varannan kollega är osäker på hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa. Med anledning av detta lanserar kampanjen Hjärnkoll i dag en ny handledning för kollegor.

Även om det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på chefer så är kollegors inställning och kunskaper viktiga. Idag lanserar därför kampanjen Hjärnkoll en ny handledning med praktiska råd för hur kollegor kan agera vid psykisk ohälsa på jobbet.

– Sveriges arbetsgivare har mycket att vinna på att förebygga och hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. Förutom att införa skriftliga riktlinjer för hur chefer ska agera tidigt behöver man få alla medarbetare att bidra till en öppnare diskussion kring psykisk hälsa och ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll.

I Sifoundersökningen svarade 56 procent av över 1000 tjänstemän att man inte vet eller är tveksam över hur man ska agera om en kollega får problem med sin psykiska hälsa.

– Handledningen kan motverka den här osäkerheten som annars bidrar till att det ofta blir tyst på arbetsplatsen och att kollegor undviker varandra, vilket i sin tur förvärrar problemen, förklarar Rickard Bracken.

Siffrorna visar också att arbetsplatser har mycket att vinna på att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Av de som uppger att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatsen svarar hela 71 procent att man vet hur man ska agera som kollega, och man vet i avsevärt högre utsträckning var man ska vända sig för stöd. Men bara 25 procent svarar att det pågår ett förebyggande arbete på den egna arbetsplatsen.

Utöver handledningen har kampanjen Hjärnkoll över 300 privatpersoner som är ute och föreläser utifrån sina egna erfarenheter på landets arbetsplatser.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in