Varannan vill förändra karriären 2020

Av på 22 januari, 2020

Hälften av alla svenskar har planer på att göra en förändring i karriären 2020, enligt en ny Sifo-undersökning som har gjorts på uppdrag av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad. Dessutom visar det sig att, bland dem som planerar att förändra sin karriär, vill var fjärde kvinna byta arbetsplats, vilket är betydligt fler än bland männen.

När Randstad frågade närmare 1 100 svenskar om de har några planer på att ändra något kopplat till karriären i år, svarade 50 procent ja. Undersökningen visar också att fler yngre än äldre vill göra en jobbförändring under 2020. I åldern 18-34 år är siffran 56,3 procent jämfört med 38,4 procent i åldern 51-65 år.

Vanligaste svaret bland dem som tänker göra en karriärförändring är att man vill byta arbetsplats inom Sverige (22,5 %). Nästan lika många (20,9 %) har uppgett att de vill vidareutbilda sig. Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de vill byta arbetsplats, bland dem som vill göra en karriärförändring: 25,4 respektive 19,8 procent. När det gäller vidareutbildning är skillnaden än större: 25,4 jämfört med 16,7 procent.

– Det är tydligt att många, framförallt yngre och kvinnor, planerar att ta ett kliv på karriärstegen i år. Att man vill utvecklas på jobbet bör även ligga i arbetsgivarens intresse. För ju mer stimulerade vi blir desto bättre tenderar vi att prestera. Det leder i sin tur till en bättre affär och mer nöjda medarbetare. Win-win helt enkelt, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

Enligt Sifo-undersökningen tänker var tionde svensk arbeta för ett rejält lönelyft under 2020. Framförallt personer som tjänar över 35 000 kronor i månaden vill ha mer i lönekuvertet. Bland dem har 17,2 procent uppgett att de tänker arbeta för ett rejält lönelyft, jämfört med knappt 7,8 procent bland personer med en månadslön som understiger 25 000 kronor.

Av undersökningen framgår det också att nästan dubbelt så många män (9,2 %) som kvinnor (4,9 %) planerar att ta ett steg tillbaka i karriären för att få mer tid över till annat. Det är främst i åldern 51-65 år som detta är aktuellt. Hela 13,0 procent i den här åldersgruppen svarar att de vill göra en karriärförändring för att få mer tid till över andra saker. I den yngsta åldersgruppen, 18-34 år, är siffran endast 3,7 procent. Det är också främst bland svenskar boendes i mellersta Norrland som detta alternativ är mest eftertraktat. Närmare var sjunde invånare i regionen (14,5 %) vill förändra karriären på ett sätt som ger mer tid för annat än arbete. I Sydsverige anser endast 4,5 procent att det är ett attraktivt karriärval.

——————————-

Svenskarnas karriärval 2020:

Alternativ Totalt (%) Män (%) Kvinnor (%)
Vill byta arbetsplats inom Sverige 11,2 9,9 12,4
Vill vidareutbilda sig 10,4 8,4 12,5
Ska arbeta för ett rejält lönelyft 9,8 10,9 8,7
Vill byta roll/arbetsuppgift på motsvarande nivå 8,2 6,7 9,7
Vill byta bransch 7,4 7,0 7,9
Vill ta ett steg tillbaka i karriären för att få mer tid till annat 7,1 9,2 4,9
Ska arbeta för en befordran på nuvarande arbetsplats 6,7 9,4 4,0
Vill göra karriär utomlands 2,3 2,6 2,0
Annat 5,3 5,5 4,9

——————————-

Karriärval (andel av dem som vill förändra karriären):

Alternativ Totalt (%) Män (%) Kvinnor (%)
Vill byta arbetsplats inom Sverige 22,5 19,8 25,4
Vill vidareutbilda sig 20,9 16,7 25,4
Ska arbeta för ett rejält lönelyft 19,7 21,6 17,7
Vill byta roll/arbetsuppgift på motsvarande nivå 16,5 13,2 19,9
Vill byta bransch 15,0 13,9 16,1
Vill ta ett steg tillbaka i karriären för att få mer tid till annat 14,3 18,3 10,0
Ska arbeta för en befordran på nuvarande arbetsplats 13,6 18,7 8,1
Vill göra karriär utomlands 4,7 5,2 4,0
Annat 10,5 10,9 10,0

Regionalt
Örebronyheter

Källa randstad
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 10-13 december 2019. Totalt intervjuades 1078 personer i åldern 18-65 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in