Varenda unge har rätt till kultur i skolan

Av på 25 januari, 2019

Kultur och Ideell sektor har fått utökat anslag om 1 miljon kronor för att öka tillgången till professionell kultur för barn och unga i Örebro län.

Att få ta del av kulturella upplevelser och själv få uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov och rättigheter. Undersökningar visar dock att barn och unga i länet har olika möjligheter att ta del av kultur i skolan, beroende på var i länet de bor och i vilken skola eller klass de går i. Med detta som bakgrund har Region Örebro län tagit fram en modell för alla barns rätt till kultur.

– Barn och unga är ett självklart fokus för offentligt finansierad kultur i hela länet. Genom att tidigt komma i kontakt med och uppleva olika professionella kulturella uttryck ges möjlighet till kulturintresse, skapande och kreativitet. Där är skolan en viktig arena, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

KulturKraft – för varenda unge
Modellen ”KulturKraft – för varenda unge” (tidigare Kulturgaranti Örebro län) ska öka tillgången till professionell kultur inom förskola, skola och gymnasium. Den ska även bygga på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro län, länets kommuner och enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer.

KulturKraft – för varenda unge är ett konkret förslag på hur arbetet kan organiseras och finansieras. Just nu pågår arbete med att informera om och implementera modellen.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in