Varför flyttar vi? Skilsmässa eller tillökning i topp.

Av på 15 april, 2013

Mäklarsamfundet har ställt frågor till Sveriges fastighetsmäklare om hur säljare och köpare agerar på bostadsmarknaden. De vanligaste orsakerna till att man säljer sitt småhus är skilsmässa och åldersskäl. Tillökning och att man ska flytta ihop är vanligaste skälen till att man köper. För bostadsrätter är det tvärtom, där är tillökning och att man ska flytt ihop de vanligaste orsakerna till att man säljer och skilsmässa det vanligaste skälet till att man köper.

Det är inte ovanligt att en förbättrad ekonomi gör det möjligt att byta upp sig på bostadsmarknaden, särskilt vid köp av hus. Däremot är det ganska ovanligt att det främsta skälet till att man säljer är en försämrad ekonom. De senaste årens trend, att allt fler säljer först och köper sedan, står sig.

  • Ändrade familjeförhållanden är den vanligaste orsaken till att människor behöver anpassa sitt boende både uppåt och neråt. Bland småhusägarna är skilsmässa den vanligaste anledningen till försäljning. Separerade par är en glömd grupp på bostadsmarknaden. Det separerade hushållet behöver nu två bostäder, måste dela upp värdet av den befintliga bostaden och realisera eventuell vinst. Därtill har de bolånetaket hängande över sig som en ytterligare prövning. Det oroar. Särskilt kännbar kan en separation bli i tillväxtregioner med stor bostadsbrist, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.
  • Vår undersökning visar att de som äger sin bostad ganska väl anpassat sig till nya förutsättningar på bostadsmarknaden. Man kan notera att en försämrad ekonomi sällan är skälet till en bostadsförsäljning. Trenden vi sett de senaste åren med allt fler som säljer innan de köper nytt, står sig vilket är en följd av bankernas skärpta krav. Här ser vi dock stora variationer bland såväl länen som mellan småhus- och bostadsrättsmarknaden i ett enskilt län, avslutar Ingrid Eiken.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in