Världen | 93 % vill stoppa våld mot barn

Av på 27 februari, 2015

Ska våld mot barn prioriteras som ett globalt mål efter 2015? Den frågan ställdes till 11 000 människor i 28 länder, 93 procent av dem svarade ja. Det visar en undersökning som presenteras i New York idag.

Våld mot barn förekommer i alla världens länder. Det är ett så omfattande och grundläggande problem att det måste prioriteras i FN:s kommande utvecklingsmål, säger Carolina Ehrnrooth, generalsekreterare på Barnfonden.

För att visa att det finns ett brett allmänt stöd för att prioritera barnen lät Barnfondens internationella nätverk ChildFund Alliance tillsammans med branschkollegan World Vision fråga allmänheten om deras åsikt. En överväldigande majoritet, 93 procent, svarade att de vill prioritera problemet med våld mot barn. Resultatet från undersökningen redovisas i FN i New York på torsdagen den 26 februari.

Det finns tyvärr en politisk uppfattning om att våld mot barn inte är en viktig fråga och det leder till att den inte prioriteras. Men frågan har ett brett stöd hos allmänheten, det visar inte minst den här undersökningen. Vi hoppas nu att politiker använder de medel som finns till hands för prioritera barnen, säger Carolina Ehrnrooth.

År 2015 är ett viktigt år för världens barn. I år har världens ledare genom FN:s kommande globala utvecklingsmål möjlighet att sätta mål för att stoppa våld och utnyttjande av barn. Barnfonden arbetar tillsammans med sitt internationella nätverk ChildFund Alliance för att världens ledare ska prioritera barnen i de mål som från och med 1 januari 2016 ersätter de tidigare millenniemålen.

Under de senaste två åren har Barnfonden tillsammans med ChildFund Alliance arbetat med att sammanställa barns åsikter och ta fram underlag till politikerna som i FN i september i år fattar beslut om vilka utvecklingsområden världens resurser ska fokuseras till de kommande 15 åren.

Här finns undersökningen att ta del av i sin helhet >>

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in