Världen – Barnens hälsa äventyras

By on 28 september, 2016
Fotot är taget av Olmo Calvo och visar ett barn på flykt på Lesbos, Grekland.

Läkare i Världen får allt fler samtal från människor som hjälper barn som flytt för sitt liv. Läget har förvärrats det senaste året och organisationen befarar nu en ökad självmordsvåg på grund av de nya asyllagarna.

Läkare i Världen varnade i mars i ett remissvar till Justitiedepartementet att det nya lagförslaget helt saknade ett barnperspektiv och en konsekvensanalys. Det är tydligt efter det senaste årets restriktioner att lagen och de nya arbetssätten helt saknar fokus på att tillvarata barns rättigheter.

– Det vi ser idag är att barnen faktiskt behandlas sämre än de vuxna. Vi möter allt mer oro och psykisk ohälsa, säger Eliot Wieslander.

Migrationsverket har själva gått ut till Ekot med att de kommer, mot tidigare praxis, utvisa ensamkommande barn till länder som inte har ordnat mottagande. Läkare i Världen frågar nu vilka konsekvenser det får att inte alla barn längre ses som extra skyddsbehövande?

– Barnkonventionen skapades för att det är något speciellt med att vara barn som betyder att du behöver mer förutsägbarhet och trygghet. Det är ett erkännande att du även har rätt till det. Det kommer självklart leda till större ohälsa när den rätten kränks, säger Eliot Wieslander.

Samtidigt som regeringen hävdar att de arbetar med att inkorporera Barnkonventionen görs allt fler myndighetsbeslut som inte är förenliga med rättighetsperspektivet. Till exempel läggs hela bevisbördan för att bevisa sin ålder på barnen själva. En uppgift som ofta är både komplicerad bortom ett barns möjligheter och dessutom mycket kostsam.

– Det drabbar givetvis de mest utsatta värst. De barn som inte kan läsa, tala språket eller har råd att betala för översättningar och intyg har allra svårast att möta beviskraven, säger Eliot Wieslander.

Läkare i Världen arbetar med medicinsk, psykosocial och juridisk hjälp till asylsökande och papperslösa och har särskilt mött apatiska papperslösa barn. Organisationen har redan tidigare sett att den psykiska hälsan befinner sig på bristningsgränsen. Läkare i Världen befarar nu att samhället, som en direkt följd av avvisningsbesluten och hur de hanteras, kommer att se en självmordsvåg bland barn i Sverige.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login