Världen – En bättre framtid för ett barn

Av på 18 oktober, 2016
Barn på Svay Thum Primary School i Svay Chrum, Kratieprovinsen, Kambodja

I Kratieprovinsen i Kambodja ligger barnens läsförståelse långt under det nationella snittet. Endast 26% av barnen i t.ex. Svay Chrum ligger i nivå med vad som förväntas av barn i samma ålder och årskurs. Många barn kommer från hem med låg utbildnings- och inkomstnivå och när det blir tufft i skolan är det enklare att istället arbeta på fälten. Utbildning är nödvändig för att bryta fattigdomscykeln, alla barn har rätt att gå i skolan.

Utbildning är en av Barnfondens viktigaste grundpelare, då en bra utbildning är vägen till en bättre framtid. I Barnfondens projekt i Kambodja får barn möjlighet att använda sig av det pedagogiska Lär dig läsa-spelet för att arbeta med till exempel bokstäver, ordklasser, synonymer och texter. Spelet innehåller spel och övningar och kan användas både i skolan och i hemmet.

Barnfonden har arbetat för utsatta barns rättigheter sedan 1991. Alla barn har rätt till utbildning och hälsovård och ska skyddas mot våld och utnyttjande. Lär dig läsa-spelet är ett bra sätt att möjliggöra att barn med inlärningssvårigheter får gå i skolan och genom det få en tryggare och bättre framtid, säger Malou Bratt, medarbetare på Barnfonden.

Teak Chhiv, lågstadielärare i Chetr Borei i Kratieprovinsen brukade tidigare själv försöka skapa pedagogiskt material då hon tydligt såg behovet hos barnen att få bättre möjlighet att lära sig läsa. Nu använder hon och hennes elever sig av Lär dig läsa-spelet.

Barnen är glada för nu har de ett bra material att leka med och använda för att lära sig. Deras kunskap har blivit bättre vad gäller bland annat grammatik och synonymer, berättar Teak Chhiv.

Spelet kostar 200 kronor och beställs enkelt på Barnfondens webshop. Som tack för gåvan får köparen ett fint gåvobevis att lägga under granen. Ett snabbt, enkelt och uppskattat sätt att göra verklig skillnad i ett barns liv.

I Barnfondens gåvokatalog finns också många andra gåvor som förbättrar livet för barn och familjer i Afrika, Asien och Latinamerika. Förutom Lär dig läsa-spelet finns till exempel möjlighet att skänka ett födelsebevis för 155 kronor eller ett Mama kit till blivande mammor för 235 kronor. Det finns något för alla.

Bakgrund
Kambodjas skolsystem raserades under 1970-talet och har lett till att det idag inte finns tillräckligt många skolor och en stor brist på läromedel. Många barn och unga måste arbeta istället för att gå i skolan för att kunna hjälpa sina familjer med försörjning.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in