Världen | Hand in Hand och Håll Sverige Rent i ett unikt samarbete

Av på 6 mars, 2015

I Indien är miljösituationen katastrofal. 1,3 miljarder indier genererar enorma mängder avfall, bara i delstaten Tamil Nadu i sydöstra Indien ökar avfallsmängden med 40 000 ton per dag! 90 % av detta avfall dumpas direkt på gatan eller i öppna soptippar. Resultatet av denna miljökatastrof är starkt förorenat vatten, förgiftade jordar, giftig luft och en enorm spridning av sjukdomar som diarréer och hepatit som ofta får dödlig utgång. 

Med utgångspunkt från denna svåra miljösituation har Hand in Hand och Håll Sverige Rent lanserat ett 3-årigt pilotprojekt ”Recycle for Life” som finansierats av Svenska PostkodLotteriet med målsättningen att förbättra de sanitära förhållandena för en halv miljon människor i delstaten Tamil Nadu.

– Vi är otroligt stolta och entusiastiska över att få möjlighet att få genomföra Recycle for Life i samarbete med Håll Sverige Rent, kommenterade Håkan Jarlenius, kommunikationschef på Hand in Hand Sweden. I detta projekt kombinerar vi fattigdomsbekämpning och hållbar miljöförbättring, vilket innebär en unik möjlighet att förbättra livsvillkoren för de mest utsatta i Tamil Nadu.

I ett första steg kommer tjänstemän och politiker från 11 kommuner i Tamil Nadu att genomgå en utbildning i miljökunskap för att i nästa steg kunna implementera hållbara system för återvinning och avfallshantering i respektive kommun.

– Håll Sverige Rent har under lång tid arbetat med liknande utmaningar som finns i Indien och vi är mycket glada över att få sprida vår kunskap kring att bekämpa nedskräpning och att hantera avfall på bästa sätt, säger Tomas Thernström, projektledare på Håll Sverige Rent.

Att aktivt arbeta med miljöfrågor genererar också nya jobbtillfällen som till exempel Hand in Hand initiativet Green Friends som arbetar med att samla in och återvinna avfallet från hushåll och industrier runt om i Tamil Nadu. Vi hoppas att detta projekt kommer att bli så framgångsrikt att det kan genomföras i andra länder med liknande miljöutmaningar!

Läs mer här >>

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in