Världen har 1 000 dagar på sig att uppfylla millenniemålen.

Av på 9 april, 2013

Idag uppmärksammas ”the MDG Momentum” runt om i världen. Med 1000 dagar till slutet av 2015, då FN:s millenniemål ska vara uppnådda, är det dags att öka ansträngningarna att minska fattigdom och hunger!

Från och med idag, fredag den 5 april, och en vecka framåt arbetar FN runt om i världen tillsammans med regeringar, det civila samhället och internationella partners för uppmärksamma att det nu är 1 000 dagar kvar till den uppsatta deadlinen för millenniemålen.

”Millenniemålen är historiens mest framgångsrika kraftsamling i kampen mot fattigdomen”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Målen har bidragit till att sätta globala och nationella prioriteringar, mobilisera insatser och uppnå fantastiska resultat”.

De åtta tidsbundna målen handlar om att minska fattigdom och hunger, främja utbildning och jämställdhet, minska barna- och mödradödlighet, bekämpa hiv/aids,malaria och andra sjukdomar, samt främja en miljömässigt hållbar utveckling och ett globalt partnerskap med mer och bättre bistånd, rättvisare handelsregler och skuldavskrivningar.

Sedan millenniemålen antogs av alla FN: s medlemsstater för mer än ett decennium sedan har regeringar, internationella organisationer och det civila samhället runt om i världen bidragit till att göra enorma framsteg för att förbättra människors liv.

Världens extrema fattigdom har halverats sedan 1990. Ett rekordstort antal barn börjar grundskolan – och för första gången lika många flickor som pojkar. Mödra- och barnadödligheten har minskat. Världen fortsätter att bekämpa dödliga sjukdomar som malaria, tuberkulos och aids och sedan 1990 har två miljarder fler människor fått tillgång till rent dricksvatten.

För att bygga vidare på dessa framsteg och öka takten ytterligare uppmanar FN:s generalsekreterare det internationella samfundet att öka investeringar i hälsa, utbildning, energi och sanitet, stärka kvinnors och flickors ställning, fokusera på de mest utsatta människorna samt hålla sina biståndslöften.

FN ser ”1 000 dagars-strecket” som ett tillfälle att öka kunskapen om de framsteg som skett i och med millenniemålen och samtidigt påminna om de löften som världens ledare gett jordens fattiga. Med 1 000 dagar kvar måste ansträngningarna öka!

“The MDG Momentum” uppmärksammades i Madrid av FN:s generalsekreterare, tillsammans med UNDP:s högsta chef, Helen Clark, och representanter från andra FN-organ och de spanska och europeiska ungdomsråden.

”Ju mer världen kan åstadkomma med millenniemålen, desto mer kommer det att bli möjligt att bygga förtroende och stöd för en djärv och ambitiös utvecklingsagenda efter 2015, sa Helen Clark.

Läs mer om millenniemålen och the MDG Momentum här:
http://www.millenniemalen.nu/blog/1-000-dagar-att-uppfylla-loftet-om-millenniemalen/

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in