Världen | Ny lag försämrar mänskliga rättigheter i Ryssland

Av på 30 maj, 2015

En ny rysk lag, som undertecknades av president Putin för några dagar sedan, förvärrar situationen ytterligare för människorättsaktivister i Ryssland. ”Icke önskvärda organisationer” förbjuds att verka och deras volontärer och personal riskerar böter och fängelse. Detta är ytterligare ett i raden av mycket allvarliga hot mot ryska hbtq-personers rättigheter och den ryska hbtq-rörelsen samt hela det civila samhället i Ryssland.

Den 24 maj skrev den ryska presidenten Vladimir Putin under en ny lag, som ger ryska myndigheter makten att förklara utländska och internationella organisationer ”icke önskvärda” i Ryssland och förbjuda dem att verka i landet. Organisationer som hamnar på listan kan stängas ner av myndigheterna, få sina tillgångar frusna och sina medarbetare kriminaliserade. Vem som helst som arbetar för en ”icke önskvärd” organisation, även volontärer, kan beläggas med böter på upp till 2 500 kronor för privatpersoner, 8 000 kronor för tjänstemän och 16 000 kronor för organisationer. Dessutom riskerar de som faller inom definitionen att ställas inför rätta och vid återfallsförbrytelse få upp till sex års fängelse.

”Icke önskvärda” organisationer är förbjudna att anordna allmänna evenemang, vilket inkluderar seminarier och demonstrationer. De är också bannlysta ifrån att inneha eller distribuera material och sprida opinion via media. Alla ryska banker är förbjudna att samarbeta med ”icke önskvärda organisationer” och uppmanas att informera ryska myndigheter om sådana organisationer försöker att kontakta dem.

De som stödjer den nya lagen hävdar att dess ändamål är att skydda landets konstitutionella ordning, försvar och säkerhet.

I realiteten är den nya lagen ännu ett verktyg för den ryska regeringen att förtrycka det fria ordet och det civila samhället, säger Micah Grzywnowicz som är internationellt sakkunnig på RFSL.

Ryska personer som arbetar för mänskliga rättigheter, speciellt de som arbetar för att skydda hbtq-personers rättigheter, arbetar i ett otroligt fientligt klimat och utstår redan trakasserier från statliga aktörer, säger Grzywnowicz.

Den nya lagen kan också tillämpas på utländska medborgare som arbetar inom landet. Utöver att de riskerar att ställas inför domstol kan de även utvisas och bannlysas från Ryssland. Bannlysningen innebär att stödet till det lokala civilsamhället från internationella MR-organisationer riskerar att upphöra.

RFSL har i flera år samarbetat med ryska hbtq-organisationer och vi fruktar för säkerheten för aktivisterna på marken, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund. Om RFSL skulle förklaras som en ”icke önskvärd” organisation kommer det att försvåra vårt arbete i landet, eftersom det då blir illegalt.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in