Världen | Nytt ris minskar växthusgaserna

Av på 22 juli, 2015

En internationell grupp av forskare med representanter från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har lyckats ta fram ett ris som minskar mängden växthusgaser som avges vid odling av ris.

Vid odling av ris avges stora mängder metan till atmosfären på grund av att mikroorganismer som bildar metan trivs i den syrefattiga miljön som omger risets rötter. Ris planteras i stående vatten där mikroorganismer (arkéer) tar upp kolföreningar som avges från risets rötter och omvandlar dessa till metan. Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den antropogent orsakade globala uppvärmningen.

Nu har forskarna lyckats minska mängden metan som avges genom att förändra hur mycket kol som lagras i risets rotsystem i förhållande till mängden kol i blad och blomställningar. Riset har tillförts ett anlag från korn som påverkar stärkelseinlagringen och medför att plantorna lagrar in mer stärkelse i delarna ovan jord jämfört med roten. Detta antas ge ett minskat läckage av kolföreningar till den omgivande rotmiljön vilket i sin tur gör att de mikroorganismer som lever i den syrefattiga miljön kring risets rötter inte kan producera så mycket metan.

Detta är ett exempel på hur modern växtförädling kan bidra till att minska jordbrukets miljöpåverkan och samtidigt öka matproduktionen. Rönen publiceras i det kommande numret av den vetenskapliga tidskriften Nature.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in