Världen – Nytt storslaget gravfynd i Jordanien

By on 6 december, 2016

Jordanien firar just nu ett enastående fynd av en forntidsgrav i byn Beit Ras i norra Jordanien. Gravfyndet består av en grotta med två separata kammare och upptäcktes faktiskt i samband med utbyggnaden av ett avloppsnät.

Den största kammaren innehåller en grav som är uthuggen i basaltsten och dekorerad med två utmejslade lejonhuvud. Själva graven innehåller åtskilliga benrester från människor. Graven är helt unikt med sina fascinerande frescomålningar.

Gravkammarnas målningar föreställer människor, hästar och olika mytologiska bilder. En del av målningarna har eroderat men andra är välbevarade och ger en unik insikt i gamla tiders begravningsritualer. Den andra kammaren innehåller vidare två gravstenar.

De imponerande kalkmålningarna har och också motiv med vinstockar som illustrerar det liv på landet som bör ha präglats av den hellenistiska och romerska perioden. Inskriptionerna och ett urval av de funna föremålen blir just nu analyserade för att rätt kunna bestämma den exakta tidsperioden för gravens uppförande och dess ägare. Jordaniens Minister för Turism- och Antika lämningar, Ms Lina Annab, besökte stället för utgrävningarna. Hon bekräftade då att man vill fortsätta med utgrävningarna, utvidga och förbereda platsen för kommande besökare. Tills vidare är dock utgrävningarna inte öppna för besökare på grund av det stora arkeologiska värdet och för att skydda fynden.

Platsen för de arkeologiska fynden är i sig själv av stor historisk betydelse. ”Beit Ras är känd som en av tio hellenistiska och romerska byar från gamla associerade Dekapolis. I traditionell arabisk poesi omnämns denna unika plats för det fanns bland annat en teater där och resterna av en bysantinsk kyrka”, berättar Dr. Munther Jamhavi, Generaldirektör för Antika lämningar.

Jordanien är känt för en lång rad utgrävningar, förhistoriska ruiner och kulturskatter. Tidigare i år fann man många stenredskap med proteinrester i Jordaniens öken.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login