Världen | Plan International varnar för ytterligare en katastrof för barn i Sydsudan

By on 23 juli, 2016
Plan International stöttar drabbade barn och deras familjer med bland annat utbildningsinsatser, vatten, sanitet, nutrition och skydd mot mot våld.

Den senaste tidens våldsamheter i Sydsudan får stora konsekvenser för barn. Risken att utsättas för övergrepp och utnyttjande ökar i en katastrofsituation då många människor tvingas fly sina hem. De officiella rapporterna visar att uppskattningsvis 70 procent av flyktingarna är under 18 år.

Strider mellan rivaliserande trupper har lett till att närmare 300 människor har dödats, inklusive civila och personal ur FN:s fredsbevarande styrkor.

– I konfliktsituationer kränks barns rättigheter, särskilt deras rätt till utbildning, hälsovård och skydd och även möjligheterna att påverka i frågor som rör deras liv. De förnyade striderna är väldigt oroande eftersom situationen för barnen sannolikt kommer att förvärras, och göra en svår situation ännu svårare, säger Daniel Muchena, landchef i Sydsyudan.

Maria Monahov från Plan International Sverige befinner sig just nu i Adjumani i Uganda för att arbeta med Plan Internationals pågående projekt för sydsudanesiska flyktingar i Uganda som stöds av EU:s humanitära finansiering och av Sida. Katastrofen i Sydsudan påverkar även Uganda som gränsar till Sydsudan i norr.

Sedan gränsen öppnades häromdagen anländer tusentals flyktingar varje dag och enligt UNHCR över 90 procent av flyktingarna kvinnor och barn. Plan International deltar just nu i arbetet med att bedöma vilka behov som finns, och det är tydligt att barnen drabbas hårt. Ett viktigt stöd är att se till att barnen kan återgå till ett så normalt liv som möjligt. Plan International upprättar bland annat barnsäkra platser där barn kan leka och umgås med andra barn, säger Maria Monahov.

Barn och unga påverkas mest
Krisen i Sydsudan är en av de största i världen just nu, tillsammans med Syrien, Irak och Jemen. FN:s flyktingorgan UNHCR uppger att barn och ungdomar påverkas allra mest. Trots stora behov är insatsen från omvärlden mycket underfinansierad, endast 19 procent är täckta i en budget på 701 miljoner. Det saknas resurser för att möta de miljontals människor i nöd i Sydsudan och angränsande länder.

Sydsudan har redan tidigare haft stora problem med internflyktingar, torka omväxlat med översvämningar, övergrepp och utnyttjande av barn, och den senaste tidens händelser kommer troligtvis att förvärra den svåra situationen. Fattigdom gör att många av de humanitära utmaningarna för Sydsudans befolkning blir ännu större, särskilt för barnen. Enligt Unicef har omkring 400 000 barn slutat i skolan sedan konflikten bröt ut 2013, och uppskattningsvis 15000 har tvingats bli barnsoldater.

Enligt FN har två av tre i Sydsudan inte säker tillgång till mat, och den pågående torkan gör att barn riskerar akut undernäring. Dessutom har ett nytt misstänkt kolerautbrott rapporterats från landet.

Sydsudan blev självständigt från Sudan i juli 2011 efter fredsavtalet 2005 som blev ett avslut på Afrikas längsta inbördeskrig. Plan International har arbetat i Sydsudan sedan 2006 och har programverksamhet i fyra delstater: Lakes, Eastern Equatoria, Central Equatoria och Jonglei. Vi stöttar drabbade barn och deras familjer med bland annat utbildningsinsatser, vatten, sanitet, nutrition och skydd mot våld.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login