Världen | Prövningar av ebolamedicin stoppade i Liberia

Av på 9 februari, 2015

I Liberia har kliniska prövningar av läkemedlet brincidofovir som möjlig behandling mot ebola stoppats. Anledningen är att antalet nya ebolafall har minskat drastiskt i Liberia, i kombination med att läkemedelstillverkaren den 30 januari meddelade att de inte längre skulle delta i prövningarna.

Det var i början på januari som kliniska prövningar av ett läkemedel mot ebola inleddes under ledning av Oxfords universitet. Testerna ägde rum på Läkare Utan Gränsers ebolacenter ELWA3 i Liberias huvudstad Monrovia.

För att forskningsresultaten ska bli vetenskapligt pålitliga måste läkemedlet prövas på ett stort antal patienter. Till följd av att patientantalet på centret minskat påtagligt under de senaste veckorna hade Oxford universitet och Läkare Utan Gränser planerat att utöka prövningen till ett ebolacenter i Sierra Leone. Det oväntade beskedet från läkemedelstillverkaren Chimerix den 30 januari innebär att detta alternativ inte längre är möjligt. Företaget meddelade då att de inte längre vill delta i prövningen, varken i Monrovia eller på något annat ebolacenter. Därför beslutade forskningsnämnden, som består av forskare från Liberia, Oxfords universitet och Läkare Utan Gränser, igår att omedelbart stoppa prövningen.

Det är en stor lättnad att färre patienter i Liberia insjuknar i ebola, säger Bertrand Draguez, medicinskt ansvarig hos Läkare Utan Gränser och delaktig i prövningarna. – Det är goda nyheter för människorna i Liberia som har lidit alltför länge. Samtidigt är det tråkigt att vi inte har ett slutgiltigt resultat av prövningen och fortfarande ingen effektiv behandling mot ebola.

Även de andra kliniska prövningarna i Västafrika som Läkare Utan Gränser är involverad i står inför utmaningen att antalet ebolapatienter sjunker. Organisationen är ändå fast besluten att göra allt som står i dess makt för att läkemedelsprövningarna ska ge resultat. För tillfället stödjer Läkare Utan Gränser prövningen av det antivirala läkemedlet favipiravir i Guinea. Nästa vecka startar ytterligare prövningar där patienter ges blodplasma från ebolaöverlevare.

Trots att prövningarna av brincidofovir stoppades i Liberia fortsätter Läkare Utan Gränser att jobba mot ebolaepidemin. Även i Guinea och Sierra Leone fortsätter det omfattande arbetet för att stoppa utbrottet.

Att antalet patienter minskar betyder självklart inte att epidemin är över, förklarar Bertrand Draguez. Vi anpassar våra insatser till den här nya fasen av epidemin. Nu fokuserar vi mer på övervakning av nya fall och kontaktspårning. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att hitta möjliga behandlingar, vacciner och diagnosverktyg. Vi gör allt vi kan för att förhindra att historien ska upprepa sig och så många människors liv ska gå förlorade, såväl i detta som i framtida utbrott.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in