Världen – Roger Akelius donerar 200 miljoner till SOS Barnbyar

Av på 6 november, 2016

Entreprenören Roger Akelius stiftelser skänker 200 miljoner till SOS Barnbyar. Donationen möjliggör bland annat en ny barnby i Kambodja, samt ett nytt ungdomsboende i Ukraina. Akelius har nu totalt donerat 700 miljoner till SOS Barnbyars verksamhet för barn i utsatthet; barn som saknar förälders omvårdnad och barn på flykt.

Entreprenören Roger Akelius är genom sina stiftelser SOS Barnbyars största enskilda donator. Akelius har tidigare donerat 500 miljoner kronor till SOS Barnbyars verksamhet för utsatta och ensamma barn i Gaza, Filippinerna, Haiti och Indien samt nödhjälpsprogram för barn på flykt i Europa och Mellanöstern.

Akelius skänker nu ytterligare 200 miljoner till SOS Barnbyar, att fördelas över 25 år för att långsiktigt garantera verksamhet i Kambodja och Ukraina. Donationen ska användas till att bygga en ny barnby för cirka 80 barn och ett ungdomsboende med yrkesskola för 30 ungdomar i Prey Veng, Kambodja. Donationen säkerställer också den långsiktiga driften av en barnby i Ratanakiri, Kambodja, samt ett nutritionsprogram för nittio gravt undernärda barn, som under programmet får bo på barnbyn.

Donationen kommer även att finansiera byggnationen av ett nytt ungdomsboende i Brovary, Ukraina. I ungdomsboendet får ungdomar i barnbyn träna på självständigt boende.

Jag vet ingen som kan förbruka mina pengar mer effektivt än SOS Barnbyar, säger Roger Akelius.

Roger Akelius donationer är investeringar i framtiden. Tack vare dem kan SOS Barnbyar förstärka vår verksamhet i Kambodja där mer än 600 000 barn har förlorat en, eller båda föräldrarna, med risk för svår social och ekonomisk utsatthet. Donationerna säkerställer stöd till barnen här och nu genom att de får ett hem, och de säkerställer vidare långsiktigt stöd genom att barnen får utbildning och verktyg för ett självständigt liv. På så sätt kan de bryta fattigdom och själva skapa en positiv framtid där de kan bidra till samhället, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in