Världen | Sverige måste kräva att bistånd inte går till läkemedelsbolagens överpriser

Av på 18 februari, 2015

Svenskt bistånd till vaccination för fattiga barn generar stora vinster för läkemedelsbolag som tar ut överpriser. Sveriges regering måste därför stå upp mot de stora bolagen och kräva valuta för svenska biståndspengar – annars går skattepengar till bolagens vinster istället för att rädda livet på barn.

Sverige är ett av femton länder som var med på den globala vaccinalliansen Gavis givarkonferens i Berlin i januari där det gjordes utfästelser på mer än 7.5 miljarder USD för att köpa vaccin till barn i de fattigaste länderna i världen under de kommande fem åren. Sverige utlovade 1.5 miljarder kronor under perioden 2016 till 2020. Detta är visserligen goda nyheter för miljontals barn som lever i de 73 länder som får stöd från Gavi, men det finns också andra vinnare: De läkemedelsbolag som tjänar på stigande priser på vaccinationer.

De tar ut kraftiga överpriser, särskilt på pneumokockvaccin som bland annat hjälper mot lunginflammation. Detta leder i sin tur till att en alltför stor del av Sveriges och andra länders bidrag till Gavi nu kommer att hamna i bolagens fickor, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Idag står de två läkemedelsjättarna GlaxoSmithKline och Pfizer för all produktion av pneumokockvaccinet PVC – ett av de vaccin som Gavi har till uppgift att införa. Det skyddar mot lunginflammation och andra sjukdomar som dödar cirka en miljon barn varje år.

De höga priserna på pneumokockvaccinet slår hårt mot barn. Lunginflammation och diarréer är bland de vanligaste dödsorsakerna hos barn under fem år, säger Pieter-Jan van Eggermont.

GlaxoSmithKline och Pfizer har rapporterat mer än 19 miljarder USD i intäkter för vaccinet, och kostnaderna för forskning och utvecklig är sedan länge täckta.

Dagens priser på pneumokockvaccin innebär att kostnaden utgör en stor del av det totala vaccinationspaketet för barn i fattiga länder – det kommer ensamt att äta upp 37% av de pengar som Sverige var med och utlovade under konferensen i Berlin.

Det är viktig med fortsatt svenskt engagemang för vaccination, men Sveriges regering måste stå upp mot bolagen och kräva valuta för anslagen till Gavi. Det är orimligt att så stor del av svenskt vaccinbistånd ska gå till ett enda vaccin som man tar ut överpris för, säger Pieter-Jan van Eggermont.

Den tjugonde januari publicerade Läkare Utan Gränser rapporten The Right Shot som visar att kostnaden för att vaccinera ett barn i de fattigaste länderna är 68 gånger högre idag jämfört med år 2001. Vi uppmanade då GlaxoKlineSmith och Pfizer att sänka priset på pneumokockvaccin inför konferensen i Berlin. Visserligen erbjöd GlaxoKlineSmith en tioårig frysning på priset för vissa länder och Pfizer erbjöd en prissänkning på 6%. Men priserna är fortfarande alltför höga för de fattigare länderna, vilkas regeringar kommer att ställas inför svåra val om vilka sjukdomar de ska anse sig ha råd att skydda sina barn mot.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in