Världen – Unik undersökning lyfter 6 000 barns åsikter om skolan

By on 8 december, 2016

Att känna sig trygg i skolan betyder olika saker för barn beroende på var i världen de bor. För indiska barn har trygghet i skolan att göra med att skolbyggnaden är i bra skick och att det finns toaletter och rent vatten. För svenska barn och barn från andra utvecklade länder handlar trygghet om att må bra, att ha en kompis och att inte bli mobbad. Det visar ChildFund Alliance och Barnfondens stora undersökning där 6 000 barn från 41 länder har svarat på frågor kring utbildning och skola.

Mer än en tredjedel av barnen i undersökningen, 34 procent, upplever att de inte känner sig trygga i skolan. Bristande säkerhet i skollokalerna, risk för att drabbas av naturkatastrofer, förekomst av vapen och droger, men även mobbing är några av de saker som barnen oroar sig för. I Indien uppger 58% av barnen som deltog i undersökningen att trygghet i skolan har att göra med att själva byggnaden är i gott skick, medan 32% av barnen i Kanada säger att ingen förekomst av mobbing skulle göra deras skola tryggare.

Small Voices Big Dreams är en av världens mest omfattande undersökningar i sitt slag. Det som gör den unik är att barn som sällan kommer till tals får en möjlighet att göra det. Vi vuxna bör ta tillfället i akt och verkligen lyssna, säger Carolina Ehrnrooth, generalsekreterare på Barnfonden.

De 6 000 barnen mellan 10 och 12 år som deltagit i undersökningen kommer från 41 länder över hela värden.

Det är tydligt att barn vill gå i skolan och lära sig saker, oavsett var de bor. Därför är det viktigt att vi ser till att de har möjlighet att göra det i en trygg och säker miljö. Barn har rätt att gå i skolan utan att behöva oroa sig för sin egen säkerhet, säger Carolina Ehrnrooth.

Anmärkningsvärt är att andelen barn som inte känner sig säkra i skolan inte skiljde sig nämnvärt åt mellan utvecklingsländer och utvecklade länder.

Det är allvarligt att så många barn inte upplever trygghet i skolan. Det är svårt att inte bli berörd. Bakom varje siffra och varje bild i rapporten finns det ett barn och en individ med sina unika drömmar om livet och framtiden, säger Carolina Ehrnrooth.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login