Världens första orange obligation

By on 1 december, 2022
Foto: Impact Investment Exchange (IIX)

En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens första orange obligation som ger små och medelstora kvinnoägda företag möjlighet att låna totalt 600 miljoner kronor.

Den orange obligationen WLB5, som förväntas noteras på Singaporebörsen, leds av Impact Investment Exchange (IIX) och är den femte obligationen som ska bidra till ökad jämställdhet. Kostnaden för biståndsmyndigheten Sida stannar på 3 miljoner kronor.

– Lånen ska gå till små och medelstora företag för att ge kvinnor tillgång till kapital, främja jämlikhet, kvinnors egenmakt och till viss del miljö och klimatanpassning. Att ha idéer men inte tillgång till kapital kan leda till att dessa inte kan förverkligas. Sidas garanti till IIX bidrar till förändring, säger AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien.

Sida och dess amerikanska motsvarighet U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ger varsin garanti till obligationsförvaltaren IIX, som ska ställa ut sin femte obligation i serien Women’s Livelihood Bond. Det blir världens första så kallade ”orange obligation”. Färgen orange kommer från det globala hållbarhetsmålet om jämställdhet.

600 miljoner i privat kapital

Sidas går in med en garanti på 150 miljoner kronor som täcker 50 procent av förlusterna, upp till 290 miljoner kronor. Tillsammans med garantin från DFC möjliggörs drygt 600 miljoner kronor i mobiliserat kapital. Den totala garantikostnaden för Sida, kostnader för förväntad förlust och totala administrativa kostnader minus den del som IIX kommer betala, förväntas bli 3 miljoner kronor.

– Utan Sidas garanti hade förvaltaren haft sämre möjlighet att säkerställa kapital till obligationen, som sätter en ny standard för obligationer riktade mot kvinnors ekonomiska egenmakt och jämställdhet, säger Linda Thuman, transaktionsansvarig på Sidas enhet för garantiberedning.

Hållbar försörjning för kvinnor

Sidas garanti möjliggör för obligationsförvaltaren att attrahera privata investerare – förmögenhetsförvaltare, pensionsfonder och stora familjebolag – som inte skulle delta utan ett riskskydd. Hittills har IIX mobiliserat över 78 miljoner dollar för att ge över en miljon kvinnor och flickor möjlighet att övergå till hållbar försörjning i Afrika, Asien och Stilla havet.

Världens samlade bistånd räcker inte för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Det privata och publika (som pensionsfonder) kapitalet måste mobiliseras eller förflyttas. Ett sätt att uppnå förflyttning är via riskdelning med hjälp av Sidas garantiinstrument. Vid slutet av 2021 hade Sida en portfölj av aktiva garantier om 10,5 miljarder kronor, som i sin tur mobiliserat 27 miljarder från finansmarknaden.

– Genom garantiinstrumentet har varje spenderad biståndskrona som använts för att delbetala kostnaden för garantierna låst upp 57 kronor. Det visar på kraften i garantiinstrumentet, med en utväxling på 57 gånger pengarna, säger Peter Hallbom, senior transaktionsansvarig på Sidas enhet för garantiberedning.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login