Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober – Psykisk ohälsa har ökat kraftigt i Sverige

Av på 9 oktober, 2021

Nuläget: 1 av 5 har någon gång fått diagnosen depression. 42% av svenskarna sover dåligt. 41% av befolkningen uppger att man haft besvär med ängslan, oro och ångest. I gruppen 16-29 år är siffran så hög som 66%, visar Folkhälsomyndighetens undersökning 2020.

Psykiska diagnoser står idag för 70% av all sjukfrånvaro och 18 000 barn i Sverige går inte till skolan för att de mår psykiskt dåligt, rapporterar FN som inför årets Världsdag lyfter de ekonomiska förlusterna. Redan före pandemin 2018 kostade psykisk ohälsa svenska samhället 200 miljarder per år. Kostnaderna beräknas till 345 miljarder kronor 2030 av Socialdepartementet. 10 miljarder har satsats för att motverka psykisk ohälsa, men utan önskade resultat. Men hopp finns – WHO visar att varje dollar som investeras i vårdinsatser ger fem tillbaka.*

Digitala stöd kan vara en avgörande

Det digitala yoga-, träning- och hälsoföretaget Yogobe** vill i samband med Världsdagen för psykisk hälsa lyfta debatten från investering i vårdinsatser till vikten av att investera i förebyggande lösningar och man arbetar redan själva för att brygga glappet mellan friskvård och sjukvård.

– Träning stärker bevisligen den psykiska hälsan, men för den som har en utmattning eller en depression är ofta tröskeln för hög att packa väskan, ta sig till en träningsanläggning, passa en tid eller vara i grupp med andra, berättar Peter Munteanu, VD och en av bolagets grundare som själv har en lång utbrändhet bakom sig.

– Digitalt stöd och videovägledning gör att man enkelt klicka igång träning, yoga, andningsövningar och guidad avslappning och fylla på med vad man behöver, när man behöver, helt på sina egna villkor, fortsätter Peter.

Psykisk hälsa berör alla

Att 66% av alla unga har besvär med oro, depression och ångest är en siffra som måste tas på allvar. På Yogobe ställer man sig bakom satsning “Kraftsamling för psykisk hälsa” som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, tog initiativ till våren 2019. Avsikten är ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa. Kraftsamlingen är öppen för alla aktörer – offentliga, privata och civilsamhället. Ing Marie Wieselgren vid avdelningen för vård och omsorg berättar om satsningen och visar att vi som samhälle lyckats rå på den kroppsliga ohälsan genom en stor samhällsinsats och samhällsförändring en gång i tiden. Nu kraftsamlar vi för psykisk hälsa. ****

Tips och råd för att lindra oro och ångest

  • Ta hand om dig själv och ge dig tid till återhämtning. Försök att få ner andningen i magen med hjälp av yoga, meditation och djupandning.
  • Gör något som höjer din puls varannan dag.
  • Gör mer av det du tycker om. Använd små pauser till saker som fyller på din energi.
  • Umgås mer med dig själv. Att vända blicken inåt erövrar en klarare blick över den yttre världen. När man bygger en relation till sig själv kommer man också få lättare att känna förståelse
  • och empati för andra. Men försök också att träffa en vän en gång i veckan.
  • Bryt tanken på dig själv och gör något omtänksamt för andra, så mår du själv bättre.
  • Var utomhus. Frisk luft ökar välmåendet och fortsätt pandemins goda vanor att vistas mer i naturen och umgås utomhus.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Yougobe

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in