Världsglaukomveckan: Lömsk ögonsjukdom som bör upptäckas i god tid

By on 7 mars, 2022
Tidig upptäckt av glaukom är av yttersta vikt för att uppnå framgångsrik behandling av sjukdomen.
Foto: Specsavers

Idag börjar Världsglaukomveckan, som riktar fokus på en ögonsjukdom som drabbar hundratusentals svenskar, och inte sällan helt överraskande.

– Glaukom är lömskt, tidig upptäckt är viktigt för att kunna behandla sjukdomen framgångsrikt, säger Anna Wikberg, vice ordförande i Glaukomförbundet.

Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet och drabbar runt 70 miljoner människor världen över. Syftet med Världsglaukomveckan som infaller 6-12 mars är att uppmärksamma glaukom, dess riskfaktorer och betydelsen av tidig diagnos för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Glaukom är i korthet en skada på synnerven, som i värsta fall kan det leda till blindhet. Så många som 200 000 svenskar har ögonsjukdomen glaukom, som förr kallades grön starr. Så många som hälften – 100 000 personer – kan ha sjukdomen utan att veta om det. Orsaken är att man kan gå med begynnande glaukom under lång tid utan att märka något. Anna Wikberg, vice ordförande i Glaukomförbundet, är ofta ute och pratar om sjukdomen, och menar att många är okunniga om detta:

– Det vi möter när vi kommer ut och informerar är att många säger att jag har då inga problem med mina ögon. Men det är just det som är grejen – man kan ha begynnande glaukom utan att känna något. Det är just därför det är så oerhört viktigt att undersöka ögonen på synundersökning, och att göra det regelbundet, säger hon.

Världsglaukomveckan som nu inleds är ett sätt att skapa kännedom om sjukdomen, och kanske är det lite extra stort behov för detta just nu:

– Under pandemin har ju väldigt många, äldre inte minst, vågat sätta sig vid en optiker, så det är klart att det kan finnas ett extra stort behov just nu att man kommer iväg på den där viktiga synundersökningen. Glaukom gör inte ont, och risken är att man går med sjukdomen länge utan att veta om det. Så mitt råd är: gå och kolla ögonen om ni inte gjort det på länge, tiden är viktig, har det gått för långt minskar möjligheten att sätta in behandling som kan göra skillnad.

Tre saker att känna till om glaukom:

  1. Upp till 50 procent av alla fall av glaukom är odiagnostiserade, regelbundna synundersökningar ökar sannolikheten för tidig upptäckt.
  2. Glaukom förekommer ofta utan symptom i ett tidigt stadie, så det är inte säkert att du själv misstänker något.
  3. Tidig upptäckt av glaukom är av yttersta vikt för att uppnå framgångsrik behandling av sjukdomen.

(Källa: Erik Ryderberg, optiker och klinisk chef på Specsavers delar med sig av) 

Fakta/Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck.

Glaukom är oftast en smygande sjukdom, som man inte märker förrän synen är så påverkad att man får problem. Sannolikt har glaukomet i dessa fall debuterat redan i femtioårsåldern.

Glaukom är den vanligaste orsaken till blindhet bland äldre. Glaukom är vanligast i högre åldrar, ungefär 5-6 procent i åldern 65–75 år har glaukom, men sjukdomen kan även drabba yngre.

(Källa: Svenska Glaukomförbundet)

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Specsavers

You must be logged in to post a comment Login