Världshungern fortsätter öka enligt ny rapport

Av på 20 augusti, 2019
26 procent av världens befolkning har bristande tillgång till näringsrik mat. Foto: Tim Olsson

Rapporten State of food security and nutrition in the world 2019 som släpptes i juli, slår fast att hunger ökar för fjärde året i rad, efter årtionden av minskning. Nu lever 821,6 miljoner människor i en situation av hunger och undernäring. I Afrika är detta verklighet för hela 20 procent av befolkningen. Mål 2 i Agenda 2030, Ingen hunger, blir allt mer osannolikt att uppnå men det finns mycket att göra för att komma närmare målet.

– Rapporten betonar bland annat strategiskt samarbete som en del av lösningen på denna globala utmaning. På Hungerprojektet samarbetar vi med lokala beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer, men framför allt engagerar vi de som själva lever i fattigdom och hunger för att skapa bestående förändring. Vi är övertygade om att det är när människor själva driver sin utveckling framåt som ägarskapet och hållbarheten blir långsiktig, säger Silvia Ernhagen, vd för Hungerprojektet.

På flera områden görs stora framsteg, bland annat när det gäller mål 3 i Agenda 2030, Hälsa och välbefinnande. Andelen barn under sex månader som uteslutande ammas är idag uppe i 41,6 procent jämfört med 37 procent 2012. Barn som ammas har större chans att överleva de kritiska första månaderna i livet, de blir också mindre känsliga för luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar, astma, fetma och andra komplikationer senare i livet. Förra året var Afrika och Asien, som har de högsta nivåerna av hunger, de med störst andel barn som ammas. Det här är en positiv signal om att utbildningar och kampanjer i lokalsamhällen leder till ökad medvetenhet och förändrade mönster.

– Att amning blir allt vanligare är inte bara viktigt för överlevnad och hälsa, det påverkar också möjligheten att minska fattigdomen. Genom att låta barnen ammas minskar den ekonomiska bördan för kvinnor och de får större möjligheter att använda sina ekonomiska resurser till annat som är nödvändigt, säger Silvia Ernhagen.

Hungern har framför allt ökat i ekonomiskt instabila länder. Ekonomiska förändringar och ojämn fördelning av inkomst och andra resurser utmanar en tryggad livsmedelsförsörjning.

Rapporten tar också upp Food Insecurity Experience Scale (FIES), en metod som istället för att mäta extrem hunger mäter människors tillgång till näringsriktig mat. Den totala siffran på människor i världen med bristande tillgång till näringsrik mat uppgår till två miljarder, vilket är så mycket som 26 procent av världens befolkning.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in