Världsimmunbristveckan 22 – 29 april 2013.

Av på 21 april, 2013

“Vi kunde inte planera, inte göra vårt barn friskt, bara förbereda och skydda mot osynliga fienden…” (utdrag ur immunbristveckan.nu)

Personer med primär immunbrist möts ofta av okunskap och oförståelse i såväl samhället som inom sjukvården. Många får vänta länge på diagnos, vilket innebär onödigt lidande och i värsta fall ett förkortat liv. De allvarligaste formerna av primär immunbrist drabbar barn och måste upptäckas snabbt, för överlevnad. Upprepade, långvariga infektioner och trötthet är kännetecknande för de flesta med primär immunbrist, vilket påverkar på alla plan, skola, arbete och fritid. Men med rätt vård och behandling kan man minska infektionerna och leva ett relativt normalt liv.

Världsimmunbristveckan genomförs för att öka kunskapen hos vårdpersonal, allmänhet och beslutsfattare om primära immunbristsjukdomar – en osynlig och relativt okänd sjukdomsgrupp. Målet är att alla barn och vuxna med primär immunbrist ska få rätt diagnos och adekvat behandling för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Rätt prov för rätt diagnos och behandling!

Under Världsimmunbristveckan genomförs en mängd aktiviteter runt om i landet för att öka kunskapen om sjukdom och varningstecken.

Föreläsningarna kommer även att sändas live via Internet på www.abfplay.se.

Mer information och program för föreläsningsdagen finns på www.immunbristveckan.nu

 Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in