Vart femte barn-kampanjen.

Av på 13 februari, 2013

Vart femte barn-kampanjen: Uppmärksamhetsvecka för barn i familjer med risk- och missbruk.

ör tredje året i rad samordnar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) uppmärksamhetsveckan Vart femte barn som inleds den 11 februari.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) bedömde i en skattning 2008 att 20 procent av alla barn i Sverige lever hos föräldrar med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. För att uppmärksamma både barnen och det stöd som finns genomförs en uppmärksamhetsvecka. Under hela vecka 7 (den 11-17 februari) genomförs arrangemang i hela Sverige. Idag finns ett 50-tal arrangemang listade i vårt kalendarium på vartfemtebarn.se och det fylls på varje dag. Där finns också samtliga arrangörer listade, kampanjmaterial och information om tidigare års insatser.

Hjälp finns – i hela landet

CAN har sedan 2009 särskilda sidor på vår webbplats www.drugsmart.com som riktar sig just till barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Här finns till exempel möjlighet för unga att dela med sig av sina erfarenheter och en stödgruppskarta så att man kan hitta hjälp där man bor. Hösten 2011 genomförde vi en målgruppsundersökning med en enkät till 250 besökare på www.drugsmart.com. Enkäten visade att näst efter faktasidorna var det sidorna om missbruk i familjen som intresserade respondenterna mest. Under vecka 7 lägger vi upp klipp ur fem nyproducerade filmer där unga berättar om sina egna erfarenheter på www.drugsmart.com.

Mer stöd på gång

Just nu pågår en studie av en webbaserad intervention för tonåringar som växer upp i familjer med missbruk. Interventionen kommer att tillhandahållas på drugsmart.com. Studien genomförs av STAD och Lunds universitet. Under hösten 2012 genomförde CAN en förstudie om stödgrupper på nätet och vi har sökt medel för att utveckla sådan verksamhet tillsammans med ett antal kommuner under 2013-2015. Verksamheten ska utvärderas av STAD.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in