Vart sjätte sommarjobb försvann med pandemin i Örebro kommun

Av på 24 juni, 2021
Arkivbild

Många jobb försvann under pandemisommaren förra året, i Örebro kommun sommarjobbade betydligt färre 16–19-åringar under 2020 än 2019, visar ny statistik från SCB.

Förra året hade 2 313 av 6 824 ungdomar i åldrarna 16 till 19 år i Örebro kommun förvärvsinkomst under augusti (34 procent). Året före, 2019, var motsvarande siffra 41 procent.

Det innebär att ett av sex sommarjobb försvann.

– Sammanlagt tjänade 16–19-åringarna i Örebro kommun omkring 14,1 miljoner kronor mindre under pandemisommaren 2020 än under 2019, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

Över hela Sverige var det färre unga som hade sommarjobb i fjol än 2019. Även om färre unga i Örebro kommun hade sommarjobb fanns det andra kommuner som drabbades hårdare.

I Örebro län som helhet försvann ett av sex sommarjobb för länets 16–19-åringar. Hällefors var den kommun i länet där flest sommarjobb gick förlorade.

Normalt sett växer arbetsmarknaden år för år. Men under pandemin har situationen varit en annan. I augusti 2020 ökade antalet sommarjobb för 16–19-åringar endast i åtta kommuner jämfört med 2019.

I hela Sverige minskade antalet jobb för 16–19-åringar inom näringslivet med nästan 29 000 i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. Samtidigt minskade antalet kommunala jobb med närmare 2 300.

– Antalet sommarjobbande unga inom näringslivet minskade i 284 av landets 290 kommuner i augusti förra året jämfört med 2019. Vad gäller kommunala jobb såg det inte lika illa ut. Antalet 16–19-åringar med sådana jobb minskade i 161 kommuner, säger Fredrik W Andersson.

Få unga sommarjobbar i Örebro kommun

Det finns stora regionala skillnader i hur många unga som jobbade under sommarmånaderna 2020: från 23 procent i Järfälla utanför Stockholm år 2020 till 73 procent i öländska Borgholm.

Det finns flera tänkbara förklaringar till varför skillnaderna är stora mellan olika kommuner runt om i landet. Bland annat kan det handla om det i vissa kommuner finns många jobb med tydlig säsongskoppling inom exempelvis turism och handel, säger Fredrik W Andersson.

Jämfört med andra kommuner var det förhållandevis få unga i Örebro kommun som sommarjobbade förra året.

Bland kommunerna i Örebro län var Askersund den kommun där flest 16–19-åringar hade sommarjobb år 2020 (50 procent), medan andelen var lägst i Hällefors (30 procent).

Så stor andel av 16–19-åringarna hade sommarjobb i Örebrokommunerna
.
Kommun År 2019 År 2020
Askersund 55 % 50 %
Degerfors 36 % 37 %
Hallsberg 47 % 36 %
Hällefors 42 % 30 %
Karlskoga 41 % 32 %
Kumla 44 % 39 %
Laxå 44 % 43 %
Lekeberg 58 % 44 %
Lindesberg 54 % 41 %
Ljusnarsberg 41 % 41 %
Nora 49 % 45 %
Örebro 41 % 34 %

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa SCB
Metod
Antalet personer från en kommun som jobbar under en given månad beräknas med hjälp av Skatteverkets administrativa register om Arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI).
Vi har i varje kommun tittat på alla folkbokförda som fyllde 16–19 år under 2019 respektive 2020. De som hade en löneutbetalning som översteg 99 kronor under någon av de aktuella månaderna räknas här som personer med sommarjobb. Statistiken visar när löneutbetalningen ägde rum, men inte när arbetet utfördes.
I statistiken redovisas individerna i den kommun de är folkbokförda i, oavsett var de arbetat.
När vi i texten beskriver hur stora andel av sommarjobben som försvunnit avser vi den procentuella förändring mellan 2019 och 2020. Det vill säga andelen 16–19-åringar med sommarjobb 2020, dividerat med andelen med sommarjobb 2019.
Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län. Kontakta oss om du vill ta del av texten för en annan kommun eller ett län.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in