Vårt vattenavtryck bidrar till att världens fattigaste inte har rent dricksvatten

By on 24 mars, 2019
Shita och Semira hämtar vatten från Bilatefloden i Etiopien. Foto: WaterAid / Genaye Eshetu

Vårt vattenavtryck bidrar till att världens fattigaste inte har rent dricksvatten – visar ny rapport från WaterAid!

Mat, kläder och produkter som importeras av världens rikaste länder påverkar tillgången till rent vatten i världens fattigaste samhällen – varnar organisationen WaterAid i en ny rapport som släpps inför Världsvattendagen.

I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten om dagen per person, men om så kallat virtuellt vatten, det vatten som går åt till produktion av mat, kläder och varor, räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 liter. En stor del av det vattnet importeras från länder där stora delar av befolkningen lever utan tillgång till rent vatten. Inför Världsvattendagen den 22 mars uppmanar organisationen WaterAid därför till mer hållbar produktion och minskat vattenavtryck.

WaterAid släpper inför Världsvattendagen rapporten ”Beneath the Surface” som belyser hur produktion och konsumtion påverkar människors tillgång till rent vatten. Exempel på produkter som kräver mycket vatten att producera är:

  • Kaffe. För att producera en kopp kaffe går det åt ungefär 140 liter vatten.
  • Avokado. För att producera ett kilo avokado går det åt ungefär 2 000 liter vatten.
  • Ris. För att producera ett kilo ris går det åt ungefär 2 500 liter vatten. Dessutom står risproduktion för ungefär 40 procent av all bevattning globalt.

Vattenbrist riskerar att bli ett ökande problem
Idag lever 844 miljoner människor utan rent vatten, och den siffran riskerar i framtiden att öka snarare än sjunka. Anledningen är klimatförändringar och vårt ständigt ökande vattenavtryck.

Klimatförändringar innebär i praktiken vattenförändringar eftersom det leder till längre torrperioder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och stigande havsnivåer. Värst drabbas människor i världens fattigaste samhällen, samma människor som har bidragit minst till de utsläpp som driver klimatförändringarna. Idag lever fyra miljarder människor i områden där det råder vattenbrist, och den siffran beräknas öka till fem miljarder till år 2050.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

Ekonomisk utveckling är nödvändig för att minska fattigdom och frigöra resurser till investeringar i vatten, sanitet och hygien, men den ekonomiska utvecklingen får inte ske på bekostnad av människors tillgång till rent vatten. Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet, och den rättigheten måste vara prioriterad, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen. Det är i grunden regeringars ansvar att se till att deras invånare har tillgång till rent vatten. Men företag och individer måste också ta större ansvar för sitt vattenavtryck, och bli mer medvetna om hur deras agerande påverkar människor som idag lever utan tillgång till rent vatten.

WaterAid uppmanar till att:

  • Länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten, och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning.
  • Företag och investerare aktivt arbetar med vattenfrågan som en riskfaktor för verksamheten och samhällen, och förstår sin roll och påverkan på samhällen, anställda, i leverantörskedjan och länderna de verkar i.
  • Företag utreder vilken inverkan deras verksamhet har på vatten, och aktivt verkar för att minska vattenanvändandet i produktionen, särskilt i områden där det råder vattenbrist.
  • Producenter och beställare inom mat- och detaljhandel försäkrar sig om att deras varor kommer från hållbara källor, och verkar för ökad hållbarhet i deras leverantörskedjor.
  • Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån det kommer. Det kan vara svårt för konsumenter att räkna ut vattenanvändandet för enskilda produkter, men tips kan vara att; äta mindre kött (vegansk kost uppskattas ha 19 procent lägre påverkan på vattentillgång), inte kasta mat (en tredjedel av all mat som produceras globalt kastas), och tänka mer på hur mycket vi köper. 

Om WaterAid

You must be logged in to post a comment Login