Vartannat småföretag mer digitalt än före pandemin

By on 24 maj, 2021

Varannan småföretagare använder digitala arbetsverktyg mer nu jämfört med hur de arbetade före coronakrisen, visar en undersökning bland nära 1 500 småföretag som Visma Spcs gjort. Var femte uppger också att de använder molntjänster i större utsträckning nu än för ett år sedan.– Ju fler småföretag som drar nytta av digitaliseringens möjligheter, desto bättre. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är utvecklingen glädjande för hela Sverige, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs.

Under pandemin har vikten av digitaliseringen blivit extra tydlig. Vissa näringar har drabbats hårt av coronakrisen, men många småföretagare med digitala arbetssätt har kunnat verka nästan som vanligt eller snabbt ställa om verksamheten.

Hälften av småföretagen, 49 procent, använder digitala arbetsverktyg mer i sitt företagande nu jämfört med hur de arbetade före coronakrisen. Dessutom har två av tio, 21 procent, fler av sina system i molnet nu än för ett år sedan, enligt Visma Spcs undersökning bland nära 1 500 svenska småföretag. Med molntjänster avses alla former av system som tillhandahålls över internet i stället för att finnas lokalt i en dator.

– Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag, tack vare de digitala arbetsverktyg som finns i dag. Företag som digitaliserar sina processer kan fokusera på sin egentliga verksamhet och blir samtidigt mer motståndskraftiga mot kriser i samhället, säger Helene Struthers.

Verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd jämfört med företag som är mindre digitaliserade. Det visar Vismas Digitaliseringsindex som sedan 2016 mäter hur långt svenska företag kommit i sin digitalisering av de vanligaste ekonomiska processerna.

Trots pandemin blev 2020 ett rekordår sett till antal nystartade företag. Under året registrerades 73 500 företag i Sverige, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Så många nyregistreringar har aldrig skett under ett enskilt år enligt Bolagsverkets statistik, som sträcker sig till 1984. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

Fakta: Småföretag och digitalisering


Här är fem digitala tips till småföretagare:

1. Skaffa en hemsida. Hemsidan är startpunkten och en förutsättning för företagets digitala närvaro, en snabb och enkel första insats.

2. Starta en webbshop. Att gradvis ställa om till digital försäljning kan ge möjlighet att sänka kostnader genom att slippa ha en fysisk butik eller dra ned på öppettiderna.

3. Sökmotoroptimera. Öka dina chanser att synas för alla som gör en Google-sökning på produkter eller tjänster som är relevanta för ditt företag.

4. Registrera dig på Google MyBusiness. Gör ditt företag synligt i lokala Google-sökningar, med bland annat recensioner, vägbeskrivning, telefonnummer och öppettider.

5. Sköt redovisningen i molnet. Att flytta sin administration till en internetbaserad tjänst ger fördelar som geografiskt oberoende, automatisk säkerhetskopiering och att fler kan jobba i samma dokument samtidigt.

Om undersökningen


1 468 småföretagare i landet svarade på onlineundersökningen mellan den 20 januari och 25 februari 2021. Frågorna som ställdes var följande:

Använder du dig mer av digitala arbetsverktyg i ditt företagande jämfört med hur du arbetade före coronakrisen?


Ja, betydligt mer: 15 procent
Ja, något mer: 34 procent
Nej: 50 procent
Vet ej: 1 procent

Har du fler av dina system i molnet nu än för ett år sedan? (Molntjänster är alla former av system som tillhandahålls över internet i stället för att finnas lokalt i din dator.)


Ja: 21 procent
Nej: 74 procent
Vet ej: 5 procent

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Visma

You must be logged in to post a comment Login