Västerporten inför nytt socialsmart hyresavtal

Av på 27 mars, 2021

Det kommunala fastighetsbolaget Västerporten Fastigheter, dotterbolag till ÖrebroBostäder AB, jobbar med fastighetsutveckling i Örebros västra stadsdelar. Som ett led i företagets hållbarhetsarbete inom sociala frågor lanserar Västerporten ett helt nytt tilläggsavtal till sina hyresgäster; det socialsmarta avtalet. En social innovation som ska öka insatserna kring social hållbarhet i Västerportens stadsdelar.

För Västerporten är social hållbarhet viktigt, där de särskilt riktar in sig på insatser inom arbetsmarknad, trygghet och integration.

– Västerportens hela existens handlar om att skapa samhällsnytta genom att jobba med social hållbarhet. Vi brukar säga att vi är ett socialsmart bolag, eftersom vi i vår ordinarie verksamhet jobbar för nya smarta socialt innovativa lösningar. För att driva på utvecklingen ännu mer inom social hållbarhet har vi nu infört det vi kallar det socialsmarta hyresavtalet, berättar Åsa Stridfeldt, förvaltningschef på Västerporten.

Det socialsmarta avtalet en helt ny hyresbilaga till det ordinarie hyresavtalet, där Västerporten tillsammans med sina lokalhyresgäster gör Örebros västra stadsdelar, som de tillsammans verkar i, lite bättre.

– Vi vill inspirera fler att ta ett större socialt ansvar i sin verksamhet och med detta avtal kan vi göra just det, riktat mot våra nuvarande och potentiella hyresgäster. De ser svart på vitt vad vi på Västerporten gör på området, dessutom erbjuds hyresgästerna i avtalet att ta sig an utmaningarna tillsammans med oss, förklarar Åsa Stridfeldt, som också menar att Västerporten kan vara första fastighetsbolag i Sverige att införa ett socialsmart avtal.

Vill öka antalet insatser
I avtalet kan hyresgäster som har möjlighet bidra lite extra välja att delta praktiskt i arbetet tillsammans med Västerporten. Förhoppningen är att öka antalet insatser för social hållbarhet.

– Vi är övertygade om att vi kan åstadkomma mycket mer än vad vi gör idag genom att lansera det socialsmarta avtalet, och att vi kan jobba tillsammans med flera av våra hyresgäster. Vi hoppas få till fler insatser både inom arbetsmarknad, trygghet och integration men också ännu mer framåt rörande jämställdhet och demokrati. Alla viktiga delar i ett socialt hållbart samhälle, avslutar Åsa Stridfeldt.

Västerporten har en rad insatser på området, bland annat trygghetsskapande insatser, utbildning, arbetsmarknadsinsatser och stort fokus på barn och ungdomars förutsättningar. Från ungdomsparlament för ökad delaktighet och demokrati till förenings- och initiativstöd.

Lokat
Örebronyheter

Källa: Västerporten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in