Växande intresse för yrkeshögskolans kurser i Örebro län

Av på 26 mars, 2022
Arkivbild

Antalet personer som börjat studera på en kurs inom yrkeshögskolan i Örebro län ökade med 26 procent under 2021, enligt ny statistik från SCB. YH-kurser är ett nytt koncept med kortare yrkeshögskoleutbildningar som riktar sig mer till den som redan är etablerad på arbetsmarknaden.

– Yrkeshögskolans utbildningar utformas efter branschernas behov och är därför viktiga för näringslivets kompetensförsörjning. Särskilt viktiga är de korta YH-kurserna, eftersom de ger den som redan är etablerad på arbetsmarknaden möjlighet att utvecklas, säger Tommy Persson, tillväxtchef på IHM Business School.

Enligt ny statistik från SCB ökade antalet som började studera en kurs på yrkeshögskolan i Örebro län med 26 procent under förra året, från 89 personer under 2020 till 112 personer under 2021. I riket som helhet ökade antalet studerande på YH-kurserna med 19 procent och totalt var det 6 280 personer som valde att påbörja en kurs inom yrkeshögskolan under förra året.

Kurser inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som introducerades av Myndigheten för yrkeshögskolan under våren 2020. De är kortare yrkeshögskoleutbildningar som omfattar mindre än 100 yrkeshögskolepoäng. I genomsnitt är kurserna fem till sex veckor långa.

– YH-kurserna stärker medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden och ökar företagens konkurrenskraft. Min bedömning är att intresset för dessa utbildningar kommer fortsätta att öka, delvis som en följd av den nya LAS-överenskommelsen, säger Tommy Persson.

Den 17 mars i år lade regeringen fram en proposition med lagförändringar som följer av LAS-överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter. Reformen innebär bland annat att arbetsgivaren får ett utökat ansvar för kompetensutveckling av medarbetare. Förslaget innehåller också ett nytt statligt omställningsstudiestöd för personer som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

– Kompetens som inhämtas i arbetslivet måste värderas högre än i dag. LAS-reformen är ett steg i rätt riktning, men mer behöver göras. Regeringen bör nu ta fram en nationell strategi och tillhörande handlingsplan för kompetensutveckling i arbetslivet, säger Tommy Persson.

Så många studerar på yrkeshögskolans kurser

 

Län

 

Studerande 2020

 

Studerande 2021

 

Förändring

Stockholms län

1 667

2 026

+22 %

Uppsala län

130

198

+52 %

Södermanland

136

157

+15 %

Östergötland

153

217

+42 %

Jönköpings län

108

144

+33 %

Kronoberg

56

69

+23 %

Kalmar län

123

123

0 %

Gotland

22

31

+41 %

Blekinge

51

64

+25 %

Skåne

646

750

+16 %

Halland

131

175

+34 %

Västra Götaland

1 340

1 364

+2 %

Värmland

65

116

+78 %

Örebro län

89

112

+26 %

Västmanland

103

148

+44 %

Dalarna

91

112

+23 %

Gävleborg

72

107

+49 %

Västernorrland

78

109

+40 %

Jämtland

36

49

+36 %

Västerbotten

66

56

-15 %

Norrbotten

38

72

+89 %

 

Riket

 

5 264

 

6 280

 

+19 %

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: IHM Business School

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in