Växande oro för spridning av personliga data på nätet

By on 28 oktober, 2018
Arkivbild.

Nordiska konsumenter blir alltmer medvetna om och oroliga för hur näthandelsföretag använder deras personliga data. Två av tre konsumenter tror att företagen på internet delar kunduppgifterna med en tredje part och man är mycket eller ganska oroliga över hur personuppgifter används, enligt den årliga rapporten Global Mobile Consumer Survey, The Nordic Cut från Deloitte.

Trots oron över hur data kan användas accepterar mer än hälften av nordiska konsumenter alltid eller nästan alltid företagens villkor för registrering och köp utan att ens läsa dem. Norska konsumenter tycks bry sig minst, i Finland och Sverige är man lite mer noggrann och konsumenterna i Danmark är de mest försiktiga.

Global Mobile Consumer Survey visar att konsumenter inte känner till vilken typ av exponering de faktiskt har på internet. Flera företag informerar inte om varför man behöver konsumenternas uppgifter och den information som finns är ofta svår att förstå.

– Skälen kan vara många, men i många fall är konsumenterna inte är deras egentliga kunder utan andra företag som köper riktade annonser eller andra tjänster. Makten över kunddata ger företagen möjlighet att få konsumenternas förtroende, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

När det gäller att skydda sina fysiska datorer eller smartphones är konsumenterna mer medvetna. I Norden har över hälften av alla smartphones en fingeravtrycks-igenkänning och användningen av fingeravtryck ökar. Mer än tre fjärdedelar av smartphone-ägare använder en PIN-kod eller ett lösenord och 45 procent använder sina fingeravtryck. Framöver kommer emellertid fingeravtryck enligt rapporten troligen att ersättas med ansiktsigenkänning.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login