Växthusgaser från inrikesflyg fortsätter minska: ned 22 % 1999-2017

By on 13 maj, 2019
Sveriges utsläpp av växthusgaser; tusen ton CO2-ekvivalenter 2017

El- och fjärrvärmesektorns utsläpp ökar enligt SVT Rapport idag. Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser för inrikesflyg år 1999 till 2017 med 22,3 procent enligt Naturvårdsverkets årsstatistik.

En del av inrikesflygets minskade utsläpp kan tillskrivas effektivisering av- och renare flygplan och viss del av att allt färre inrikesflygresor görs, en utveckling som varit gällande det senaste decenniet.

Men om många väljer bil istället för flyg, kanske inte klimatvinsten blir den eftersökta, eftersom en vanlig bil kan orsaka mer koldioxidutsläpp per kilometer än till exempel BRAs inrikesflygplan, när man jämför resor per preson mellan de orter som BRA trafikerar.

  • Bolagets propellerflygplan förbrukar cirka 0,5 liter bränsle per passagerare och mil.
  • De som dessutom väljer fossilfritt biobränsle vid bokningen av sin flygresa med BRA minskar sitt personliga nettoutsläpp markant.
  • Alla utsläpp klimatkompenseras därefter av BRA.
  • BRA har de senaste åren bytt ut halva flygplansflottan till klimatsmartare och bränsleeffektivare flygplan som inte flyger på hög höjd.

Sedan april 2018 kan bolagets alla resenärer välja fossilfritt biobränsle vid bokningen och från 1 april i år klimatkompenserar BRA för alla bolagets utsläpp genom ett Gold Standard-certifierat projekt, utan att det kostar extra för resenärerna.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvårdsverket;
Utsläpp från inrikesflyg: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=f79ad65b31ffc617
Totala utsläppsmängder Sverige: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/?
varav: utsläppsmängd utrikes transporter: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-utrikes-sjofart-och-flyg/
och utsläppsmängd inrikes transporter: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/

You must be logged in to post a comment Login