Veckovis sammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna

By on 11 januari, 2021
Arkivbild.

Från och med idag publicerar Läkemedelsverket veckovisa sammanställningar av inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccin mot covid-19. Viktigt att notera är att vad som återges på sidan är inrapporterad data, som kräver närmare analys innan något eventuellt samband med vaccinet kan fastställas.

Sammanställningen omfattar de handlagda rapporter om misstänkta biverkningar av vaccin mot covid-19 i Sverige som har inkommit till Läkemedelsverket fram till föregående vecka. Informationen kommer att uppdateras varje måndag.

Inledningsvis finns data över det vaccin som hittills börjat användas, det vill säga vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. Innehållet fylls på allt eftersom data kommer in från ytterligare godkända vaccin. Inrapporteringen kan komma från hälso- och sjukvården och från privatpersoner.

– Inrapporterade misstänkta biverkningar behöver inte vara orsakade av vaccinet, utan kan bero på andra faktorer. Men rapporteringen är ett viktigt komplement till bland annat de kliniska studier som gjorts av vaccinerna innan de godkändes för att vi ska kunna följa vaccinernas säkerhetsprofil, säger Veronica Arthurson, chef för läkemedelssäkerhet.

De misstänkta biverkningar som främst har rapporterats är förväntade milda lokala symtom vid injektionsstället samt systemiska reaktioner som uppkommer då immunförsvaret aktiveras. Det finns även enstaka fall av lindrig överkänslighetsreaktion, anafylaxi och akut perifer ansiktsförlamning vilka är kända, mer sällsynta, biverkningar. Därtill finns ett fall av rosfeber. Bland rapporterna finns också dödsfall, där en gemensam faktor för samtliga är att det handlar om äldre personer med en eller flera underliggande sjukdomar.

Inrapportering av misstänkta biverkningar från hälso- och sjukvård samt privatpersoner är en av flera insatser för att följa effekt och säkerhet för vaccinerna. Läkemedelsverket följer upp alla inkomna rapporter om misstänkta biverkningar och gör vid behov en bedömning av om det kan finnas ett samband med vaccinet.

Rapporterna skickas även till den europeiska databasen EudraVigilance och blir där en del av underlaget för den gemensamma säkerhetsövervakningen inom EU. Den samlade erfarenheten behövs för att konstatera om det finns en riskökning för en viss misstänkt biverkning eller ej.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login