Vecturas metod ger en bättre sits för hållbara godstransporter.

Av på 14 februari, 2013

Hur sker transporten av varor i Östra Mellansverige? Och hur påverkar det konsumtionen? Det undersöker transportarkitekten Vectura på uppdrag av Regionförbundet Örebro i syfte att utveckla morgondagens hållbara godstransporter. I samband med studien har Vectura utvecklat en metod som illustrerar godsflödena på ett nytt och enkelt sätt.

I uppdraget ingår att kartlägga produktion och konsumtion av varor och undersöka hur transporterna fungerar i Östra Mellansverige. Kartläggningen syftar till att ge en bild av dagens godsflöden som underlag för utveckling av hållbara godstransporter och planering av transportsystemet. Kartläggningen ingår i projektet ”En bättre sits” där målsättningen är att ta fram en plan för transportsystemet 2030.

– Det är spännande att få vara med i denna viktiga process och få vara delaktiga i utvecklingen av hållbara och effektiva godstransporter. Genom vår nyutvecklade metod kan vi genom godsdata från olika källor få ut överskådliga kartor över transportflödena, något som inte tidigare varit möjligt, säger Siamak Baradaran, uppdragsledare från Vectura.

Vecturas metod tillgängliggör godstransportdata på ett nytt och intuitivt sätt. Data som avser produktion och konsumtion av varor kombineras med övrig referensdata från olika källor. Dessa redogörs sedan i tabeller eller kartor där transportflödena visas, hela vägen från produktionsställen till konsumtionsställen.

De sju län som ingår i studien är Stockholms län, Sörmlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län, Örebro län och Gotlands län. Kartläggningen pågår under vintern 2012-2013 genom kvantitativa datakällor och enkätundersökningar samt kvalitativa intervjuer.

Om projektet
Mälardalsrådet driver sedan flera år tillbaka en gemensam process med många aktörer som kallas ”En bättre sits”. Sju län deltar i satsningen. Processen har två målsättningar: att ta fram en målbild för transportsystemet 2030 och ett gemensamt prioriteringspaket med infrastrukturobjekt. En bättre sits arbetar för internationell tillgänglighet, rimlig pendling mellan regionala noder, klimatsmarta, effektiva godstransporter och framkomliga och trafiksäkra vägar. Projektet delfinansieras av Regionala utvecklingsfonden.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in