Vegetarianer minskar den globala uppvärmningen.

By on 10 maj, 2013

En strid ström av forskningsrapporter konstaterar att köttindustrin är en av våra största källor till växthusgaser och därmed en starkt bidragande orsak till den globala uppvärmningen. – Detta har lett till att Anammas matfabrik nu går för högtryck för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på svenskproducerad vegetarisk mat, säger Anamma Foods marknadsansvarige Magnus Hansson.

– Alla människor kan genom att välja vegetarisk mat på ett enkelt sätt minska sitt koldioxidavtryck rejält. Matvalet har i många fall större betydelse än valet att äga och köra sin egen bil, fortsätter Magnus Hansson.

Kött- och mejeriindustrin står för ca 18% av alla växthusgaser och är därmed en av de största orsakerna till den globala uppvärmningen. Bidraget till den globala uppvärmningen från kött och mejeri är därmed större än från alla bilar, bussar, lastbilar och flyg tillsammans. (Källa: FAO/FN). Framställningen av ett kg nötkött genererar ca 26 kg så kallad koldioxidekvivalent medan motsvarande siffra för Anammas produkter som är baserade på baljväxter är ca 0,7 kg koldioxidekvivalent (Källa: Elin Röös, SLU).

Anamma har under perioden januari – april 2013 tillverkat och sålt två miljoner portioner vegetarisk köttersättning á 100 g. Detta har, baserat på ovanstående uppgifter, gett upphov till ca 0,14 miljoner kg koldioxidekvivalenter. Motsvarande siffra för två miljoner portioner nötkött á 100 g är 5,2 miljoner kg koldioxidekvivalent vilket är hela 37 gånger mer.

För att sätta detta i perspektiv kan man relatera till bilkörning. Att köra i en miljöbil som släpper ut 120 g koldioxid per km, ett helt varv runt jorden ger upphov till 4 800 kg koldioxidekvivalent.

– Vi konstaterar med stor glädje att Anamma’s kunder jämfört med en lika stor konsumentgrupp som äter nötkött, hittills i år har sparat in koldioxidutsläpp motsvarande mer än ett tusen varv runt jorden i miljöbil. Vegetarianer gör verkligen skillnad för miljön, avslutar Magnus Hansson.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login