Venezuela: Brott mot mänskligheten kräver kraftfulla åtgärder av det internationella rättssystemet

Av på 15 maj, 2019
Venezuela 2019. Människor protesterar mot regeringens politiska förtryck. ©Roman Camacho/SOPA/LightRocket/Getty

Selektiva utomrättsliga avrättningar, godtyckliga kvarhållanden, dödsfall och skador orsakade av Nicolás Maduros regerings överdrivna användande av våld – och som är en del av en systematisk och utbredd policy av förtryck sedan minst år 2017 – kan utgöra brott mot mänskligheten. Det konstaterar Amnesty International i sin nya rapport om händelserna i Venezuela i slutet av januari 2019: Hunger for justice: Crimes against humanity in Venezuela.

– Som vi har påpekat i åratal finns det en policy av systematiskt förtryck mot politiska motståndare eller de som uppfattas som motståndare enbart för att de protesterar – något som Nicolás Maduros regering måste ställas till svars för inför det internationella rättssystemet, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amerikaregionen på Amnesty International.

Brott enligt internationell rätt och människorättskränkningar begicks konsekvent under januari i så gott som hela landet – med en hög grad av samordning mellan säkerhetsstyrkorna på statlig och nationell nivå. Det skedde inte slumpmässigt och var inte isolerade händelser, utan det var delar av en planerad attack som leddes av säkerhetsstyrkorna och som riktade sig mot individer som identifierades, eller uppfattades, som politiska motståndare – särskilt i fattiga områden – med målet att oskadliggöra eller bli av med dem.

Myndigheter på högsta nivå, inklusive Nicolás Maduro, kände till detta och vidtog inga åtgärder för att vare sig förebygga eller utreda det som skedde. Amnesty anser därför att mörkläggningen av dessaoch efterföljande händelser utgör delar av en policy av förtryck.

Med tanke på hur allvarliga dåden i januari var kopplat till bland annat antalet offer samt med tanke på både tidpunkten och de geografiska omständigheterna, och nivån på säkerhetsstyrkornas samordnade samt också tecken på liknande mönster under 2014 och 2017, menar Amnesty att de venezuelanska myndigheterna begått brott mot mänskligheten och borde ställas till svars inför en oberoende och opartisk rättsinstans.

Amnesty rekommenderar att FN:s råd för mänskliga rättigheteinrättar en undersökningskommitté under nästa sammanträde i juni och juli 2019. Amnesty rekommenderar också att universell jurisdiktion ska gälla i länder som är genuint oroade över situationen i landet. Åklagarkontoret vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som inledde en preliminär utredning om Venezuela i början av 2018 bör också ta hänsyn till dessa händelser.

Den allvarliga försämringen av levnadsvillkor och de systematiska kränkningarna av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter fortsätter att påverka majoriteten av befolkningen i Venezuela och har tvingat mer än 3,7 miljoner människor på flykt. Åtminstone 3 miljoner befinner sig i andra latinamerikanska eller karibiska länder och många behöver internationellt skydd.

– Mot bakgrund av grova människorättskränkningar, brist på läkemedel och mat och det allmänna våldet i Venezuela, finns det ett stort behov av rättvisa. De brott mot mänskligheten som troligen begåtts av myndigheterna får inte gå ostraffade, säger Erika Guevara-Rosas.

Fakta
Amnesty gjorde en researchresa till Venezuela i februari 2019 och intervjuade dussintals personer som utsatts för brott mot internationell rätt och grava människorättskränkningar – i huvudsak under perioden 21-25 januari. Det vill säga den period då det ägde rum massprotester mot Maduros regering över hela landet.

Mellan den 21 och 25 januari sköts minst 47 människor i 12 av landets 23 stater ihjäl under demonstrationer. Minst 33 av dessa dödades av säkerhetsstyrkor och sex dödades av en tredje part som tog order av myndigheterna under demonstrationerna. Elva av dessa dödsfall var utomrättsliga avrättningar, varav sex av dem beskrivs i detalj i Amnestys rapport.

Under dessa fem dagar fängslades över 900 personer godtyckligt i nästan alla stater i landet, bland dessa fanns också barn och tonåringar. Det beräknas att cirka 770 personer fängslades under en enda dag, den 23 januari – dagen då demonstrationer ägde rum i hela Venezuela.

Sedan 2014 har Amnesty följt Nicolás Maduros regerings policy av förtryck, som inkluderar överdriven användning av våld mot demonstranter, grym och omänsklig behandling samt tortyr, med målet att oskadliggöra demonstrationer.

Amnesty har också fördömt över 8000 utomrättsliga avrättningar utförda av säkerhetsstyrkorna mellan 2015 och 2017 och samlat in en detaljerad dokumentation om åtta fall som visade på ett liknande angreppssätt mot unga, fattiga män.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in