Vetenskaplig artikel publicerad om ny svensk filtreringsteknik.

Av på 4 april, 2013

I den ansedda vetenskapliga tidskriften ”Particulate Science and Technology: An international Journal” har en rapport blivit publicerad om det Örebrobaserade AerosolTrap AB:s unika filtreringsteknik – utan filter.

I artikeln, ”Aerosoltrap” A new device for Intertial Dust Separation: CFD Simulations with Expermental validation beskrivs AerosolTraps unika filtreringsteknik som uppfinnaren Conny Norman ligger bakom. Artikeln berättar om den innovativa teknik för separation och filtrering som på ett mycket effektivt sätt kan avskilja partiklar i flöden som luft och gas.

– Grundprincipen är enkel. Separation och kondensering pågår ständigt i naturen, vi har ju väder och vattendrag, säger Conny Norman, uppfinnare och upphovsman till filtreringstekniken. Tekniken kan användas på liknande sätt för att avskilja partiklar med egen area eller massa, helt enkelt allt som flödar kan anrikas med denna separationsteknik fortsätter Conny.

AerosolTrap AB är ett Örebrobaserat miljöföretag som har svaret på flera av dagens viktigaste miljöfrågor. Idag arbetar fyra personer på företaget där Conny Norman, uppfinnare av tekniken, nu verkar som Senior Advisor, medan Per-Erik Andersson är VD för bolaget.

– Vi är inne i ett viktigt skede när vi nu lanserar vår teknik och det är viktigt för oss att artiklar likt dessa publiceras så att vi kommer ut på marknaden och att marknaden ska se den viktiga funktion denna teknik fyller, säger Per-Erik Andersson, VD på AerosolTrap AB.

AerosolTrap är en del av Örebroregionens företagsinkubator, Inkubera. Bolaget samarbetar med Örebro Science Park och har kontor intill Örebro universitet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in