Vi behöver krafttag för hyresrättens ekonomiska villkor

By on 11 september, 2017
Arkivbild

SABO intensifierar sitt arbete för rättvisare skatter för hyresrätten. Med dagens bostadsbrist och renoveringsbehov är reformer mer angelägna än någonsin. Därför uppdaterar vi tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna våra gemensamma förslag på skattereform för hyresrätten.

Den statliga bostadsbeskattningskommittén konstaterade redan 2014att dagens skattesystem gör hyresrätten cirka 3000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. Trots det saknas åtgärder från riksdag och regering.

– Vi har fortfarande brist på bostäder i Sverige samtidigt som många lägenheter behöver renoveras. Dagens skatter försvårar och fördyrar detta men våra förslag visar på hur vi kan lösa de problemen, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Hyresrätten ska värnas, användas och utvecklas – och för det behövs rätt ekonomiska och finansiella förutsättningar. Det är också utgångspunkten för den uppdaterade skattereform som SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna gemensamt tagit fram och som publiceras idag.

I reformen föreslår parterna bland annat:

  • Införandet av låg moms på bostadshyra
  • Skattefria underhållsfonder
  • ROT-stöd till hyresrätten
  • Ingen fastighetsskatt på fastigheter med bostadslägenheter
  • Verklighetsanpassade värdeminskningsavdrag

Jag är även bekymrad över de skatteförslag som lagts under året angående begränsade ränteavdrag, paketerade fastighetsförsäljningar och fastighetsregleringar. De kommer ytterligare försvåra för allmännyttan att ta sitt samhällsansvar. Politikerna måste agera så att nödvändiga investeringar och förnyelse inte bromsas, säger Anders Nordstrand.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login