Vi bygger nya VA-ledningar vid Slottet och Strömpis

Av på 21 mars, 2019

Under våren blir det begränsad framkomlighet på broarna förbi Strömpis, samt på Kansligatan vid Slottet i centrala Örebro. Vi kommer att lägga nya vatten- och avloppsledningar under broarna och bygga pumpstationer. Arbetet pågår från slutet av mars till mitten av maj. 

Befintliga VA-ledningar ligger nere i Svartån och är från början av 1900-talet, säger Jan Rönnkvist, projektledare på Vatten och avlopp. De gamla VA-ledningarna tas ur drift och ersätts av nya ledningar. Arbetet utförs för att minska risken för framtida läckor och för att förenkla kommande underhåll av ledningarna.

Framkomligheten påverkas
Arbetet utförs i etapper från Engelbrektsgatan, över broarna vid Strömpis, till Kansligatan vid Slottet (se kartan).

  • Framkomligheten i korsningen Engelbrektsgatan/Kungsgatan påverkas under vecka 13 då vi gräver ner de nya VA-ledningarna, och ansluter dem till det befintliga ledningsnätet i Engelbrektsgatan. En del av arbetet kommer att ske under kvälls- och nattetid för att begränsa påverkan på trafiken. Vi kommer även att lyfta över en grävmaskin från Engelbrektsgatan till Strömsholmen inför arbetet där.
  • I april är broarna förbi Strömpis avstängda växelvis. Besökare till Strömpis kan ta sig till entrén under hela arbetsperioden, antingen via Engelbrektsgatan eller via Slottsparken, genom att följa skyltning på plats.
  • Under april och början av maj är framkomligheten begränsad på Kansligatan. Endast ett körfält kommer då hållas öppet för nödvändig trafik till och från Slottet.

Det kommer att finnas mycket arbetsmaterial och arbetsmaskiner i området, och vi stänger av delar av området för att förbättra säkerheten för såväl passerande som vår personal, säger Mats Svensson, byggledare på Vatten och avlopp. Detta kommer att påverka framkomligheten och vi uppmanar passerande att följa skyltning på plats när de ska passera området.

Mer information om hur framkomligheten påverkas under de olika etapperna finns på orebro.se/va-projekt 

Parkeringen på Kansligatan påverkas
De kommunala parkeringsplatserna utmed Kansligatan inte är tillgängliga för allmänheten under tiden arbetet pågår, från slutat av mars till mitten på maj. Det kommer endast finnas ett fåtal kommunala parkeringsplatser för SunFleets bilpool då. Bilister hänvisas istället till parkeringsplatser vid Engelbrektsgatan eller andra parkeringsplatser i närområdet.

Samordnade grävarbeten
Samtidigt som Örebro kommun arbetar på platsen kommer Slottet/Statens fastighetsverk att byta ut sina gamla VA-ledningar i Kansligatan, och Stadsnät kommer att förlänga fibernätet i Kansligatan så det når till pumpstationerna. Dessutom kommer el dras fram till parkeringsautomaten vid Slottet och till pumpstationerna.

Vi tar tillfället i akt och samordnar arbetet med flera andra aktörer när grävarbete ändå pågår. Det gör att vi undviker återkommande störningar för örebroare och besökare, säger Jan Rönnkvist.

Lokalt | Vi bygger nya VA-ledningar vid Slottet och Strömpis
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in