Vi fortsätter att utreda varför det fanns bakterier i vårt vatten

By on 5 december, 2019
Arkivbild

Vi har fortfarande inte hittat källan till bakterierna, men fortsätter vår felsökning. Det är viktigt för att förhindra att det inte kommer bakterier i vårt vatten igen av samma orsak.

I felsökningsarbetet måste vi förhålla oss till att det inte är helt ovanligt vid den här typen av fall, att man inte hittar orsaken och får då konstatera att den uppstått av naturliga skäl som en engångshändelse. Men, där är vi inte ännu, utan fortsätter våra utredningar.

Vi har besvarat frågor på olika sätt

Både under och efter de dagar alla vattenabonnenter var tvungna att koka sitt dricksvatten fick vi in många frågor. De vanligaste praktiska frågorna sammanställde vi och publicerade på en sida med Frågor-och-svar, på kumla.se. Vi länkade till den sidan i våra lägesrapporter på kumla.se och Facebook.

En rapport som summerar arbetet

Frågor som handlade mer om hur arbetet på VA-verket genomförs och hur vi informerade våra invånare, besvarar vi i en rapport som summerar händelsen. Den berättar att det prov som påvisade bakterier var ett extra prov som vi tog av säkerhetsskäl, när det tidigare rutinprovet avvek från det normala. Reglerna kring hantering av dricksvatten är hårda och innebär att en enda bakterie medför att vattnet blir otjänligt. Vi är väldigt måna om vårt vatten och tar det på stort allvar. Därför tog kommunen omedelbart beslut om att uppmana alla abonnenter att koka vattnet.

Rapporten förklarar också att den kedja av kommunikation som måste till innan ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan aktiveras är i flera steg, och att vi kommer att utreda om vi på ett säkert sätt kan korta ner tiden för den hanteringen, för eventuella framtida händelser.

Flera som kontaktade oss var frågande till hur ofta vi tar prover på vårt vatten, och varför man inte kunde få svar snabbare. I rapporten beskriver vi att vi alltid följer de riktlinjer som Livsmedelsverket satt upp för dricksvatten. Vi beskriver också att provsvar tar lång tid på grund av de odlingar som måste göras för att kontrollera uppkomsten av bakterier. Och, vid en händelse av den här karaktären krävs tre i rad godkända provsvar, vilket alltså ger en lång väntetid.

Länet | Kumla Kommun
Örebronyheter

Källa Kumla Kommun

You must be logged in to post a comment Login