Vi lever långt över våra tillgångar

Av på 26 november, 2018
Det finns bara ett jordklot vi konsumerar som om det fanns 4 jordklot.

Vi lever över våra tillgångar flera gånger om, det kräver ett nytt perspektiv på all handel och vandel. Vi lever långt över våra tillgångar och måste ändra vårt tankesätt i förhållande till miljön

Vi har levt på ett sätt som inte varit hållbart, vi konsumerar i en takt som både direkt och indirekt påverkar miljön negativt. Resor och mat är en stor del av utsläppen men framförallt vår konsumtion som indirekt och direkt lämnar ekologiska avtryck i miljön.

Vårt bilåkande är en annan betydande aktör i detta sammanhang, dagens utveckling har emellertid tvingat oss att göra en förändring både i vår konsumtion och vårt miljötänkande. Samtidigt kommer hela tiden ny utveckling för att skapa mindre miljöfarliga produkter. 

För att göra detta måste man vid sidan av att ta fram miljövänliga alternativ på marknaden också öka medvetenheten hos var och en, både den stora allmänheten och företag som har ett ansvar.  

Vi har sedan industrialismen konsumerat i en alarmerande ohållbar takt och vi börjar nu se konsekvenser i form av växthuseffekten och klimatet som hela tiden blir varmare med förhöjda havsnivåer, smältande glaciärer och skiftande klimat, de effekter vi ser idag kan delvis vara konsekvenser av utsläpp vi gjorde för kanske uppemot ett hundra år sedan. 

Alla risker kan kanske överblickas men konsekvenserna kan inte alltid förutses. Vi vet exempelvis att vår konsumtion har stor påverkan på havs- och landmassa när de produkter vi använder produceras  (men också under transport och logistik), med brukaren och slutledet som är själva avfallshanteringen.

Vi lever idag i västvärlden med en konsumtionstakt som kräver ca 4 jordklot för att klara sin egen överlevnad, Indien använder ett halvt jordklot medan Bangladesh endast använder en tredjedels jordklot varje år i sin konsumtion.

USA står för en fjärdedel av alla växthusutsläpp idag, Kina är inte långt efter, men mycket av kinas utsläpp beror på att man tillverkar produkter för den amerikanska marknaden. 

Hade alla länder i världen levt som industriländerna hade det inte varit länge kvar tills den ödesdigra temperaturen 2°C var nådd, vid 2-gradersgränsen har omfattande förändringar i havs- och landmassan nåtts.

Det är också det som de globala och multilaterala samarbetsavtalen är till för att förhindra, dvs. hålla temperaturen nere så den inte överstiger 2°C, vilket kommer få kännbara effekter på jorden som vi känner den. Även om vi stannade upp helt med våra utsläpp idag skulle 100 års industrialism påverka jorden i ytterligare 100 år.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in