Vi lever sundare men mår sämre

Av på 27 mars, 2017
Arkivbild

Befolkningen i Sverige lever sundare men mår sämre än för fem år sedan, andelen personer som inte mår bra har fördubblats, det visar en ny undersökning från Apoteket gjord i Novus Sverigepanel.

Undersökningen visar att fler personer än för fem år sedan anser sig leva ett sunt liv idag. På fem år har andelen personer som anser sig leva ett sunt liv ökat med 17 procentenheter till 75 procent av befolkningen. Ungefär en lika stor andel säger sig må bra på det hela taget men andelen personer som mår bra har gått ner från 83 procent till 77 procent.

Andelen personer som mår dåligt har mer än fördubblats sedan 2011, från 5 procent till 12 procent. Undersökningen visar att de som i högre grad mår dåligt oftare är kroniskt sjuka, har låg inkomst eller är personer som lever ensamma.

Det är bekymrande att fler i samhället upplever att de inte mår bra. Det finns många olika orsaker, olika aktörer behöver delta i arbetet tillsammans med förebyggande åtgärder som goda levnadsvanor, men också med att stötta människor i deras läkemedelsbehandling, säger Eva Fernvall, chef för Samhällskommunikation, Apoteket.

Undersökningen visar också 6 av 10 svenskar någon gång funderat på om olika läkemedel passar ihop att ta samtidigt. Bland dem som inte mår bra är det 7 av 10 som ställt sig frågan. Trots det är det få som känner till att det finns möjlighet att få hjälp med en läkemedelsgenomgång på apotek.

Med rätt läkemedel och behandling kan fler må bra och leva ett liv i hälsa. Tyvärr är det inte alla som får det av olika skäl – inte minst gäller det äldre personer. Vi vill att fler får bästa effekt av sin läkemedelsbehandling, säger Eva Fernvall.

Generellt tror deltagarna i undersökningen att de själva mår bättre än den övriga befolkningen i Sverige. De som svarat uppskattar att knappt 60 procent av svenskarna mår bra, trots att 7 av 10 anger att de själva mår bra på det hela taget.

Undersökningen är gjord bland 1 500 personer i Novus representativa Sverigepanel och är en del av Apotekets Hälsorapport 2017.

Undersökningens resultat i korthet:

  • 77 procent av befolkningen mår bra på det hela taget. Allra bäst mår män 65-79 år (87 %) och personer i hushåll med hög inkomst.
  • Mer än var tionde vuxen (12 procent) mår dåligt. Sämst mår de som har kronisk sjukdom (20 %) och är ensamstående (20 %).
  • Mer än 7 av 10 instämmer i att de lever ett sunt liv.
  • Fler lever ett sunt liv jämfört med 2011, samtidigt som färre på det hela taget mår bra.
  • 6 av 10 har någon gång funderat på om olika läkemedel passar ihop att ta samtidigt.
  • 3 av 4 känner inte till att man kan få kostnadsfria personliga läkemedelsrådgivningar på apotek.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in