Vi måste agera för att rädda kommunernas ekonomi

By on 5 oktober, 2020
Arkivbild

Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån.

– Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och meningsfull fritid för våra barn och barnbarn så måste vi hjälpa kommunerna ekonomiskt på fötter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

I Vänsterpartiets kommande budgetmotion föreslås betydande resursökningar till kommunsektorn, med extra tillskott för de mindre kommunerna på landsbygden som drabbats av vikande skatteunderlag när unga i arbetsför ålder flyttar till städerna samtidigt som vårdkrävande äldre och skolbarn blir fler.

– Mycket av statens ansvar för ett demokratiskt, tryggt och jämlikt samhälle har lagts på kommunerna, men många kommuner hade stora problem att klara sina uppdrag redan före corona. Vi ser med oro på underbemanning och otrygga villkor i äldreomsorgen och nedskärningar i förskola och skola. Samtidigt plockar privata välfärdsbolag ut stora vinster, när varenda krona behövs till verksamheten, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet presenterar därför i sin kommande budgetmotion flera satsningar för att stärka välfärden i kommunsektorn.

Upprustningsprogram för äldreomsorgen.

Genom att tillskjuta 3,5 miljarder per år till kommunerna vill Vänsterpartiet möjliggöra att fler kommuner kan införa modellen med frivilliga delade turer, erbjuda personalen fasta heltidsanställningar, samt öka personaltätheten och möjlighet till fortbildning.

Vårdpersonalen ska ha mycket mer än applåder.
4 miljarder per år till förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling och förbättrade arbetsvillkor för att klara vårdens arbetskraftsbrist och minska vårdköerna. Vi vill även rikta ett särskilt stöd för sjukvård i de mest glesbefolkade regionerna.

Satsa på barnens lek-och lärandemiljö.

Vänsterpartiet lägger 2,5 miljarder kronor per år i en särskild personalsatsning riktad mot förskola och fritids, som också kan användas för att minska barngrupperna.

Bygg och renovera förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att staten tar ansvar och bidrar till att viktiga samhällsfastigheter som är nödvändiga för olika välfärdsfunktioner faktiskt byggs. Därför bör ett statligt investeringsstöd införas där staten medfinansierar.

Extra stöd till små kommuner.

I flera små landsbygdskommuner runt i Sverige är krisen akut, nedskärningarna desperata. Avfolkningen skyndas på när servicen monteras ned. Vänsterpartiet satsar 1,9 miljarder per år i extra stöd till små kommuner.

Rättvisemiljarder till det svikna Sverige.

2 miljarder per år för att bekämpa arbetslöshet, rusta bostäder och säkerställa offentlig service, ska gå till bruksorter och landsbygdskommuner som på olika sätt lämnats efter.

Nu presenterar Vänsterpartiet satsningar till kommunsektorn på 39,4 miljarder 2021, 54,4 miljarder 2022 och 64,4 miljarder 2023.

– Det är obegripligt att regeringen låter skattesänkningar gå före välfärden. Svaret på kommunernas ekonomiska problem kan inte vara nedskärningar på barnen och de äldre, utan svaret är ekonomisk jämlikhet. Vi i Vänsterpartiet finansierar våra satsningar genom att beskatta den ekonomiska eliten, de som äger kapital och dyra fastigheter. Så finansierar vi välfärden långsiktigt i hela landet och ökar den ekonomiska jämlikheten, säger Ulla Andersson.

Ekonomi | Politik
Örebronyheter

Källa Vänsterpartiet

You must be logged in to post a comment Login